Branschspecifika kompetensråd

I samverkan för branschernas kompetensförsörjning

Arbetet i de branschspecifika råden

I de branschspecifika kompetensråden möts representanter från arbetsliv och utbildning inom ett branschområde.  Respektive råd skapar en plattform för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor och bidrar till en ökad förståelse för varandras verksamheter och behov. De branschspecifika kompetensråden arbetar brett med  flera olika utbildningsnivåer, från gymnasieskolan till vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högre utbildning. 

Varje branschspecifikt kompetensråd har en egen avsiktsförklaring och de tar även fram ett årshjul över vad som behöver göras för kompetensförsörjningen i regionen inom sitt branschområde.

De olika råden träffas 4–6 gånger om året. Respektive råd arbetar bland annat med att ta fram en nuläges- och behovsanalys samt aktiviteter och resultat som gynnar den branschspecifika kompetensförsörjningen.

Varje branschspecifikt kompetensråd har ett arbetsutskott, där ordförandena från branschen är sammankallande tillsammans med den regionala processledaren från Göteborgsregionen (GR).

Därför ska ni vara med i ett branschråd:

  • För att få en god omvärldsbevakning av vad som händer i branschen.
  • För att vara med och påverka utbildningar och stöd till branschen.
  • För att det ger ett nätverk som stöd i kompetensförsörjningsfrågor.
  • För att ta del av de offentliga insatser som finns för branschen.
höghus i soluppgång
moln i solnedgång

College – ett välbeprövat koncept för branschsamverkan

Göteborgsregionen (GR) har länge arbetat för en samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjning genom de redan etablerade branschkoncepten Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege (VO-college).

Konceptet College ägs av parterna på arbetsmarknaden inom respektive bransch och bygger på partsamverkan. Parterna har satt upp en certifieringsmodell med ett antal kriterier som ska bidra till kvalitet i utbildningen och i samverkan mellan parterna regionalt och lokalt.

Koncepten är skolformsövergripande och inbegriper gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Finansiär

Västra Götalandsregionen logotyp