Besöksnäringens kompetensråd

Besöksnäringen är en stor tillgång för Göteborgsregionen – men för att branschen ska kunna växa krävs att kompetensförsörjningen fungerar bättre. Därför arbetar Besöksnäringens kompetensråd aktivt och i samverkan för att stödja branschen, på både kort och lång sikt.

I Besöksnäringens kompetensråd möts representanter från företag, utbildningar, myndigheter och intresseorganisationer. Genom rådet finns det möjlighet att samverka med samtliga relevanta utbildningsformer, från gymnasieskola och vuxenutbildning till yrkeshögskola och högre utbildning. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens, bidra till höjd kvalitet inom utbildningarna, förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och lärande i arbete (LIA) samt öka utbildningarnas och branschens attraktivitet.

Rådet möts fyra gånger om året med stöd av en regional processledare från GR. Medlemmarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina respektive företag och organisationer, återförankra kompetensrådets arbete och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Medlemmar

Utbildningsanordnare

 • Ester Mosessons gymnasiet
 • Burgårdens gymnasium
 • Aniaragymnasiet
 • Nösnäsgymnasiet
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
 • YRGO
 • Praktiska Gymnasiet
 • Göteborgs universitet
 • Mimers Hus
 • Elof Lindälvsgymnasiet
 • GR Utbildning Vux

Företag

 • Svenska Kockars förening
 • Stenungsbaden
 • Grand hotell Alingsås
 • Svenska Mässan/ Gothia Towers
 • Thörnströms Kök
 • Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
 • Stena Line
 • McDonalds
 • Harrys
 • Pinchos
 • Chalmers Konferens & Restauranger
 • Smarter Industries
 • GoSkolmat
 • Jungle Thai
 • Berzelius Bar & Matsal
 • Scandic
 • Scandic Rubinen
 • Trust AB
 • Liseberg
 • Gekås
 • Changemaker
 • Gothia Towers/ Svenska Mässan
 • Hjortviken
 • Spar Hotel Gårda och Spar Hotel Majorna
 • Svenska Kockars förening

Intressenter

 • Göteborg Stad Arbetsmarknad Vuxenutbildningen
 • Arbetsförmedlingen
 • Validering Väst
 • Göteborg & Co
 • Business Region Göteborg
 • GRvux
 • Visita
 • Göteborgs Universitet
 • Visita
 • Innerstaden
 • RISE
 • Turistrådet Västsverige
 • HRF
 • Svenska Kockars Förening

Kontakta oss

Är du nyfiken på Besöksnäringens kompetensråd? Tveka inte att kontakta oss!
Skärmavbild 2020-10-28 kl. 14.25.58

Frida Arvidsson

Kommunikationsansvarig Visita, Ordförande
Telefon: -
E-post: frida.arvidsson@visita.se
lena_hamberger

Lena Hamberger

Processledare
Telefon: 070-757 51 65
E-post: lena.hamberger@goteborgsregionen.se