Fastighetsbranschens kompetensråd

Fastighetsbranschen har stort rekryteringsbehov och utvecklingen inom energiförsörjning, miljö samt digitalisering gör kompetensförsörjningen till en av de viktigaste frågorna för företag inom fastighetsbranschen, både nationellt och regionalt. För att säkerställa branschens kompetensbehov och matchning mellan efterfrågan och utbud behöver vi samverka mellan utbildningsanordnare och företag.

I fastighetsbranschens kompetensråd möts representanter från företag, utbildningar, myndigheter och övriga intressenter för att samverka kring frågor som kompetensbehov, omvärldsbevakning, nätverkande och bidra till underlag för utbildningsutbudet i regionen. Genom rådet finns det möjlighet för övriga aktörer att samverka med samtliga relevanta utbildningsformer, från gymnasieskola och vuxenutbildning till yrkeshögskola och högre utbildning.

höghus i soluppgång

Deltagande organisationer

Utbildningsanordnare
 • Fasticon
 • Framtidsgymnasiet
 • Lindholmens Tekniska Gymnasium
 • Nercia
 • BFAB
 • John Ericsson Institutet
 • Yrkesakademin
 • Newton
 • Fastighetsakademin
 • Lexicon
 • Movant
 • GR Vux
Företag
 • Akademiska Hus AB
 • Balder
 • Bostads AB Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Förbo
 • HSB
 • Mölndalsbostäder AB
 • Platzer
 • Primär
 • Fastighetsförvaltning
 • Riksbyggen
 • SGS Studentbostäder
 • Stena Fastigheter
 • Substantia
 • Wallenstam
Intressenter
 • Framtidens
 • Fastighetslabb
 • Fastighetsbranschens
 • Utbildningsnämnd (FU)
 • Fastighetsägarna
 • FABUR
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetslivsresurs
 • Arbetsmarknad ochVuxenutbildning Göteborg
 • Göteborgsregionen
 • Business Region Göteborg

Kontakta oss

Patrik Laanemets

Processledare
Telefon: 031-335 52 21
E-post: patrik.laanemets@goteborgsregionen.se

Linda Siverbo

Regional ordförande
E-post: linda.siverbo@fastighetsagarna.se