Handelsbranschens kompetensråd

I Sverige arbetar närmare 600 000 personer inom handeln. Det gör handel till den största branschen inom privata näringslivet.

Handelsbranschen genomgår just nu stora förändringar och en snabb utveckling genom automatisering och digitalisering. Branschens tillväxt sker i hög grad på nätet och konkurrensen är global och stenhård. Köpcentrum och gallerior står inför stora utmaningar om de ska klara av att vara konkurrenskraftiga framöver. 

Handelsbranschens kompetensråd samlar representanter från företag, utbildningsanordnare, myndigheter och intresseorganisationer i syfte att förbättra kompetensförsörjningen i branschen. Rådet arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildningar och praktik, yrkets status, tillgänglighet och attraktivitet, men också med praktiska omställningsinsatser via Göteborgsregionens kompetensnav. Genom rådet finns det möjlighet för övriga aktörer att samverka med samtliga relevanta utbildningsformer, från gymnasieskola och vuxenutbildning till yrkeshögskola och högre utbildning.

Vill du ta del av Kompetensnavets kostnadsfria utbildningar för branschen?
Lagerlokal och två personer med kundvagn

Medlemmar

Näringsliv

 • Ahlsells
 • Willys
 • Ellos
 • Götheborgs Te och Kaffehandel
 • IKEA
 • Lindex
 • Jollyroom
 • Dagab
 • Lagerhouse

Organisationer

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad Vuxenutbildning Göteborg Stad
 • Avenyföreningen
 • Business Region Göteborg
 • Citysamverkan
 • Handelsanställdas Förbund
 • Handelsrådet
 • Innerstaden
 • Svensk Handel

Utbildning

 • Retail Group
 • Alströmergymnasiet
 • Angeredsgymnasiet
 • Aniaragymnasiet
 • Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda
 • Elof Lindälvsgymnasiet
 • Gymnasieakademin
 • Handelsakademin
 • Handelshögskolan
 • Hulebäcksgymnasiet
 • Jensen gymnasium
 • Jensen högre utbildning
 • Kitas Ekonomi
 • Lerums gymnasium
 • Mimers Hus
 • NTI Gymnasiet
 • Nösnäsgymnasiet
 • Praktiska gymnasiet
 • Hvitfeldska gymnasiet
 • YRGO
 • Yrkesgymnasiet

Kontakta oss

Är du nyfiken på kompetensrådet eller har du någon fråga? Tveka inte att kontakta oss!

henrik-ekelund-ny

Henrik Ekelund

Ordförande, Näringspolitisk expert Svensk Handel
Telefon: 010-47 18 583
E-post: henrik.ekelund@svenskhandel.se
lena_hamberger

Lena Hamberger

Processledare
Telefon: 070-757 51 65
E-post: lena.hamberger@goteborgsregionen.se