Installationsbranschens kompetensråd

Installationsbranschen är en viktig nyckel till samhällets omställning till elektrifiering, energieffektivisering och smart teknik.
Men för att säkra utvecklingsmöjligheterna i regionen är tillgång till kompetent personal avgörande. Därför är det viktigt att bransch och utbildningsanordnare samverkar för att skapa attraktiva utbildningar som ger rätt kompetens och bidrar till det livslånga lärandet, på både kort och lång sikt.

I Installationsbranschens kompetensråd möts representanter från företag, utbildningar, myndigheter och intresseorganisationer inom el och vvs. Genom rådet finns det möjlighet för övriga aktörer att samverka med samtliga relevanta utbildningsformer, från gymnasieskola och vuxenutbildning till yrkeshögskola och högre utbildning. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens, samarbeta med relevanta utbildningar för att höja kvaliteten, förbättra apl/LIA och öka intresset för att arbeta i branschen. Rådet möts fyra gånger om året med stöd av en regional processledare från GR. Medlemmarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina respektive företag och organisationer, återförankra kompetensrådets arbete och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt.

6 lysande nakna glödlampor i olika former

Medlemmar

Utbildningsanordnare

 • GR Vux
 • Arbetsliv och Vuxenutbildning Göteborg
 • Movant
 • Partille Gymnasium
 • Framtidsgymnasiet
 • Yrkesgymnasiet
 • Elof Lindälvgymnasiet
 • Västsvenska Gymnasiet
 • Lindholmens Tekniska Gymnasium
 • Härryda vuxenutbildning
 • Praktiska Gymnasiet

Företag

 • Vestkyl/Vestelteknik
 • Fässbergs elektriska
 • Assemblin
 • Bravida
 • Bergendahls El
 • Kungälvs Rör
 • Midroc
 • Ventab

Intressenter

 • Installatörsföretagen
 • Arbetsförmedlingen
 • Elektrikerförbundet
 • Byggnads
 • VVS-yrkesnämnd

Kontakta oss

Är du nyfiken på vårt  kompetensrådsarbete?  Välkommen att kontakta oss:
michael_carlsson

Michael Carlsson

Ordförande
Telefon: 031-62 94 54
E-post: michael.carlsson@in.se
Linda Åhnbrink

Linda Åhnbrink

Processledare
Telefon: 0721-763753
E-post: linda.ahnbrink@goteborgsregionen.se