Teknikcollege

Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige och till dessa företag och branscher behövs det kompetenta medarbetare. I nära samarbete med över 500 samverkansföretag får studenterna som läser vid en Teknikcollegecertifierad utbildning i Göteborgsregionen den senaste kunskapen inom teknik och industri.

Genom Teknikcollege kompetensråd möts representanter från företag, utbildningar, myndigheter och intresseorganisationer. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens, samarbeta med relevanta utbildningar för att säkerställa kvaliteten, utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och lärande i arbete (LIA) samt öka utbildningarnas och branschens attraktivitet. ådet möts fyra gånger om året med stöd av en regional processledare från GR.

Medlemmarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina respektive företag och organisationer, återförankra kompetensrådets arbete och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt.

Teknikcollege_Göteborgsregionen_logotyp
Fackförbund logotyper

Samverkansföretag Teknikcollege Göteborgsregionen

Inom Teknikcollege samverkar vi med en mängd olika företag, både på regional och lokal nivå. Ute på skolorna finns det många aktiviteter där man som elev träffar på företagen på olika sätt, bl.a. praktik, studiebesök, gymnasiearbete, etc. Företagen engagerar sig också mycket i att delta i undervisning på olika sätt, fortbildar skolpersonal och deltar i olika aktiviteter för att öka attraktionen till skolorna och att bidra till en hög kvalitet på utbildningarna. 

Här är de företag som vi samverkar på regional nivå. 

Certifierade utbildningsanordnare

Kontakta oss

Vill du veta mer om Teknikcollege GR? Kanske vill du och ditt företag samverka med någon skola? Vill din skola certifieras? Hör av dig till oss!
hand som gör peacetecken

Jannike Åhlgren

Regional Ordförande, Avdelningschef RISE
E-post: jannike.ahlgren@ri.se
helene_stensson

Helene Stensson

Regional processledare
Telefon: 070 - 8 63 43 59
E-post: helene.stensson@goteborgsregionen.se