Vård- och omsorgscollege

Vad är vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en certifierad samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Göteborgsregionen samarbetar tretton kommuner, Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer, kommunala och fristående utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

Vård-och omsorgscollege verkar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar Vård- och omsorgscollege till att elever och studerande blir anställningsbara och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på inom yrkeshögskola eller högskola.

Inom vård och omsorgscollege formar vi tillsammans relevanta utbildningar. Arbetsgivare, fackförbund och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningen och höja kvaliteten.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar inom Göteborgsregionens Vård-och omsorgscollege? Klicka här!

Anatomisk bild över människokroppen

Medlemmar

Utbildningsanordnare och verksamheter inom:

 • Ale
 • Alingsås
 • Alingsås Lasarett
 • Göteborgsregionen
 • Göteborgs Stad
 • Härryda
 • Kommunal
 • Kungälvs sjukhus
 • Lilla Edet
 • Mölndal Stad
 • Primärvården
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Stenungssund
 • Tjörn
 • Västra Götalandsregionen
 • Öckerö

Kontakta oss

Ann-Blomström

Ann Blomström

Ordförande
Telefon: 0700 092781
E-post: ann.blomstrom@vgregion.se
Ulrika-sjovall

Ulrika Sjövall

Regional processledare
Telefon: 031 3355117
E-post:
ulrika.sjovall@goteborgsregionen.se