LEDARE (kopia)

Ledarskapsprogram för besöksnäring och handel

Utbildningens utformning ger dig grundläggande verktyg och möjligheter att träna självledarskap, ledarskap i med- och motgång, att leda på distans, att leda i förändring och att skapa väl fungerande team med fokus på kommunikation och samverkan.

Bilden visar texten Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin samt Kompetensnavet och CMIs logotyper

Ny omgång av Ledarskapsprogrammet för fordonsindustrin

Nu startar en ny omgång av Ledarskapsprogrammet för nyckelpersoner i fordonsindustrin – ett program som Göteborgsregionens kompetensnav anordnar i samarbete med Göteborgs Management Institute, GMI, och som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och stärka ledarskapet hos små- och medelstora leverantörsföretag i branschen.

Bilden visar texten Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin samt Kompetensnavet och CMIs logotyper

Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin

*NY START*
Många små och medelstora leverantörsföretag till fordonsindustrin befinner sig i en situation som kräver omställning, förändring och kompetensväxling för att hänga med i den utveckling som sker. Nu erbjuder vi, tillsammans med GMI, ett program för chefer och ledare inom fordonsindustrin.