Nästa sida: Heta arbeten – certifieringsutbildning

Heta arbeten – certifieringsutbildning

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Rityta 1

Sustainable Product Development

The threat of global warming and climate change calls for accelerated efforts to decarbonise our systems. Product development has an important role to play in this process, and competences in sustainable product development are important to the future production industry.

Rityta 1

AI – en introduktion

Vi vet att många företag har behov av att förstå och använda sig av Artificiell Intelligens på ett bredare och mer strategiskt sätt. Men ofta är det svårt att veta nästa steg.

Nästa sida: C++ for programmers

C++ for C Programmers

Do you work as a software developer and wish to replenish your knowledge with a new language? In this course, you will learn how to program with one of the worlds most powerful programming languages, C++.

Nästa sida: Introduction to Batteries

Introduction to Batteries

The threat of global warming and climate change calls for accelerated efforts to decarbonise our systems. In energy, battery is at the forefront of this charge. Simply put, battery technology will be part of the future.

Rityta 1

Cloud Technology – an Introduction

Just nu erbjuder Göteborgsregionens kompetensnav i samarbete med Göteborgs Tekniska College en introduktion i molntek­no­logi. Utbildningen är gratis och genomförs på distans. Läs mer!