Avancerad tjänstgöring för fartyg som omfattas av IGF- koden

Avancerad tjänstgöring för fartyg som omfattas av IGF- koden

Advanced training for service on ships subject to the IGF code är en avancerad kurs på tre dagar för dig som vill tjänstgöra på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Kursen ger all relevant kunskap och det certifikat som krävs för dig som ingår i driftbesättningen med operativt ansvar för bunkring och drift av fartyg som använder LNG som bränsle. Godkänd kurs ger underlag för specialbehörighet enligt krav från Transportstyrelsen (TSFS 2011:116 bilaga 25).

Kontakt

Patrik Laanemets, Göteborgsregionen, patrik.laanemets@goteborgsregionen.se

Målgrupp

Kompetensutveckling av sjöpersonal för tankrederier – juniora och seniora befäl.

 

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Comments are closed.