Heta arbeten – certifieringsutbildning

Heta arbeten – certifieringsutbildning

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik. Praktikdelen utgår vid distansutbildning. 

Målsättning/syfte 

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat. 

Målgrupp 

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. 

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Behörighet 

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. 
Certifikat tillhandahålles av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat som gäller direkt efter godkänd genomfört certifieringstest.  

Genomförande

Kursen kan genomföras på plats hos Er eller hos Berrys i deras lokaler på Ruskvädersgatan. Kursen kan också genomföras som distansutbildning.  
Om det är flera deltagare från samma företag vänligen anmäl vid samma tillfälle. Ni blir kontaktade efter anmälan för vidare överenskommelse om hur utbildningen kommer att genomföras.

Kursarrangörer

Berrys Truck www.berrystruck.se

Comments are closed.