Stort intresse för Kompetensråden när delegation från Flandern besökte Göteborg

Viveka Blomgren och Helene Stensson, GR, berättar om samarbetet i Göteborgsregionens kompetensråd och kompetensnav.

Stort intresse för Kompetensråden när delegation från Flandern besökte Göteborg

Hur kan man få olika aktörer att samarbeta med varandra för att stärka kompetensförsörjningen? Vad krävs för att skapa samarbetsstrukturer som håller? Det var några av frågorna som diskuterades när en delegation från belgiska Flandern besökte Göteborg för att lära sig mer om hur olika aktörer i regionen arbetar och gemensamt stärker kompetensförsörjningen.

Delegationen bestod av 11 företrädare för högre utbildning, myndigheter och EU-institutioner, bland annat generaldirektoratet för stöd för strukturreformer och det flamländska arbetsmarknadsdepartementet. Från GR deltog processledarna Helene Stensson och Viveka Blomgren för att berätta om hur samarbetet i regionen är uppbyggt med Göteborgsregionens kompetensråd, branschspecifika kompetensråd och Göteborgsregionens kompetensnav.

Mötet ägde rum i Business Region Göteborgs (BRG) lokaler och inleddes med att Lars Bern, områdesansvarig för innovation på BRG, inledde med att berätta om övergripande trender för näringslivet i regionen. Han lyfte bland annat att Göteborg nu har gått om Stockholmsregionen vad gäller investeringar i forskning och utveckling per capita, vilket gör Göteborg till den tredje starkaste regionen för forskningsinvesteringar inom EU.

Samverkan, inte konkurrens

Därefter gick ordet över till Helene Stensson och Viveka Blomgren som berättade om hur samverkansarenorna i Göteborgsregionen gör det enklare för näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer att samarbeta och lära av varandra.

Presentationen följdes av inspel från Pär Lundström från Installatörsföretagen och Ewa Ekman och Anna Cato Moe från Göteborgs Tekniska College som också vittnade om hur samarbetsstrukturerna i Göteborg har skapat ett samarbetsklimat som är unikt i Sverige – och som också kan vara en förebild internationellt.

Aktörerna som deltar i samarbetena kan konkurrera på andra områden, men i kompetensråden och Kompetensnavet är det samverkan som för verksamheten vidare. 

Pär Lundström, Installatörsföretagen, talar om trender i branschen.

Comments are closed.