Kompetensutveckling högt på agendan i regionen

Kompetensutveckling högt på agendan i regionen

För att näringslivet i Göteborgsregionen ska kunna hävda sig i en omvärld som präglas av snabba förändringar krävs en väl fungerande kompetensförsörjning. Här krävs såväl samarbete som nytänkande.

På onsdagen den 14 april anordnade Kompetensnavet, som Göteborgsregionen (GR) är en del av, ett seminarium tillsammans med Västsvenska Handelskammaren på temat kompetensutveckling och omställning. Samma dag publicerades även en debattartikel på ämnet där Helene Odenjung, ordförande för GR:s Utbildningsgrupp, var en av undertecknarna.

Dagens panel
Paneldeltagarna Bengt Forsling, regionchef för LO, Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv, samt Hanna Fager, HR-chef för Volvo Cars diskuterar det nya omställningssystemet

Ett nytt omställningssystem

I vintras enades Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal om en ny LAS-överenskommelse. I den ingår ett nytt omställningssystem som kan leda till stora förändringar för omställningen på den svenska arbetsmarknaden. Förändringarna i systemet och hur de bäst bör tas till vara för att stärka det livslånga lärandet diskuteras på djupet i rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt”, som Kompetensnavet tog fram tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och presenterade den 23 mars.

Läs rapporten här

Prioriterat område för GR

GR arbetar sedan flera år tillbaka med frågor som rör kompetensutveckling och omställning för näringslivet, bland annat genom samverkan med andra aktörer i Göteborgsregionens kompetensråd och Kompetensnavet.

– Det finns flera anledningar till att vi valt att arbeta brett med frågan, berättar Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR. Kompetensförsörjningen ingår som en del av kommunernas uppdrag, det är en del av utbildningssystemet. Och på längre sikt handlar det om regionens konkurrenskraft. Om vi exempelvis låter fordonsindustrin tappa mark, eftersom det saknas kompetent personal, blir effekterna för våra kommuner dramatiska.

Ytterligare en anledning att prioritera kompetensförsörjningsfrågorna på regional nivå är att det internationellt, i till exempel Tyskland och Frankrike, har visat sig ge god effekt.

– För att skapa en framgångsrik region och få till ett bra ekosystem krävs att de offentliga och privata parterna samarbetar. GR spelar en viktig roll genom att länka ihop kommunerna och alla olika aktörer, genom bland annat Kompetensrådet, Kompetensnavet och yrkesvux-verksamheten.

Debatt om hur systemet kan förbättras

På onsdagen den 14 april följdes rapporten om det nya omställningssystemet upp av ett seminarium, med en panel bestående av forskningsminister Matilda Ernkrans, Hanna Fager, HR-chef för Volvo Cars, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers, Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv, Bengt Forsling, regionchef för LO, Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden för VGR samt Helene Odenjung, ordförande för Utbildningsgruppen inom Göteborgsregionen. Seminariet modererades av Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav.

Debatten (som kan ses i efterhand här) rörde sig kring frågor som individens och företagens ansvar, vikten av flexibilitet i utbildningssystemet, behovet av bättre incitament till kompetensutveckling och styrkan i väl fungerande samverkan.

Forskningsminister Matilda Ernkrans talade om vikten av balans mellan längre utbildningar och korta kurser i utbildningssystemet. Hanna Fager tog upp betydelsen av att få in lärandet kontinuerligt, i vardagen, medan Helene Odenjung lyfte vikten av arbetsgivarens ansvar för att hitta en modell där den anställde ges både incitament och praktiska förutsättningar till att vidareutbilda sig.

Debattartikel om kompetensutveckling

På onsdagen publicerades också en debattartikel i Göteborgs-Posten på samma tema, under rubriken ”Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb”. Regeringen behöver uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av kompetensutveckling i en ny tid, skriver företrädare för Kompetensnavet och Västsvenska Handelskammaren gemensamt med företrädare för LO och Unionen.

Läs debattartikeln här

Ett nytt omställningssystem

I vintras enades Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal om en ny LAS-överenskommelse. I den ingår ett nytt omställningssystem som kan leda till stora förändringar för omställningen på den svenska arbetsmarknaden. Förändringarna i systemet och hur de bäst bör tas till vara för att stärka det livslånga lärandet diskuteras på djupet i rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt”, som Kompetensnavet tog fram tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och presenterade den 23 mars.

Läs rapporten här

Prioriterat område för GR

GR arbetar sedan flera år tillbaka med frågor som rör kompetensutveckling och omställning för näringslivet, bland annat genom samverkan med andra aktörer i Göteborgsregionens kompetensråd och Kompetensnavet.

– Det finns flera anledningar till att vi valt att arbeta brett med frågan, berättar Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR. Kompetensförsörjningen ingår som en del av kommunernas uppdrag, det är en del av utbildningssystemet. Och på längre sikt handlar det om regionens konkurrenskraft. Om vi exempelvis låter fordonsindustrin tappa mark, eftersom det saknas kompetent personal, blir effekterna för våra kommuner dramatiska.

Ytterligare en anledning att prioritera kompetensförsörjningsfrågorna på regional nivå är att det internationellt, i till exempel Tyskland och Frankrike, har visat sig ge god effekt.

– För att skapa en framgångsrik region och få till ett bra ekosystem krävs att de offentliga och privata parterna samarbetar. GR spelar en viktig roll genom att länka ihop kommunerna och alla olika aktörer, genom bland annat Kompetensrådet, Kompetensnavet och yrkesvux-verksamheten.

Debatt om hur systemet kan förbättras

På onsdagen den 14 april följdes rapporten om det nya omställningssystemet upp av ett seminarium, med en panel bestående av forskningsminister Matilda Ernkrans, Hanna Fager, HR-chef för Volvo Cars, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers, Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv, Bengt Forsling, regionchef för LO, Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden för VGR samt Helene Odenjung, ordförande för Utbildningsgruppen inom Göteborgsregionen. Seminariet modererades av Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav.

Debatten (som kan ses i efterhand här) rörde sig kring frågor som individens och företagens ansvar, vikten av flexibilitet i utbildningssystemet, behovet av bättre incitament till kompetensutveckling och styrkan i väl fungerande samverkan.

Forskningsminister Matilda Ernkrans talade om vikten av balans mellan längre utbildningar och korta kurser i utbildningssystemet. Hanna Fager tog upp betydelsen av att få in lärandet kontinuerligt, i vardagen, medan Helene Odenjung lyfte vikten av arbetsgivarens ansvar för att hitta en modell där den anställde ges både incitament och praktiska förutsättningar till att vidareutbilda sig.

Debattartikel om kompetensutveckling

På onsdagen publicerades också en debattartikel i Göteborgs-Posten på samma tema, under rubriken ”Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb”. Regeringen behöver uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av kompetensutveckling i en ny tid, skriver företrädare för Kompetensnavet och Västsvenska Handelskammaren gemensamt med företrädare för LO och Unionen.

Läs debattartikeln här

Comments are closed.