Resurser för distansundervisning

Under rådande omständigheter försöker vi bidra med att hitta relevant material för våra utbildningsanordnare inom våra branschspecifika kompetensråd. Här samlar vi material som kan hjälpa er som nu studerar/undervisar på distans och online.
Innehållet på länkarna är inte kvalitetssäkrat och bör endast ses som tips och inspiration!

Kontakta oss

Ni får gärna fylla på med fler tips genom att fylla i formuläret här.

 • Branschkoden
  Här finns Visita och HRFs nya material som heter Branschkoden. Ett material man kan utgå ifrån utifrån ett arbetsgivar/arbetstagarperspektiv.

  www.e-magin.se

 • Bättre Vardag
  HRF, Unionen, Visita och Prevent. Onlineutbildningen Bättre Vardag och Säker Vardag handlar om hur man arbetar på ett ergonomiskt sätt, vilka rättigheter man har som arbetstagare etc. Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

  www.battrevardag.nu

 • Folkhälsomyndigheten
  För er som undervisar i Ansvarsfull Alkoholhantering och liknande kurser.

  www.folkhalsomyndigheten.se

 • Hotell Tylösand
  En film om Hotel Tylösand som kan användas för att visa på utvecklingen inom hotellbranschen.

  www.tylosand.se

 • MATtanken
  Erbjuder webbinarier.

  www.mattanken.se

 • Museum
  Här finns 12 museum man kan besöka virtuellt. 

  www.travelandleisure.com

 • Nationalparker
  Här finns 33 nationalparker man kan besöka virtuellt.

  www.totallythebomb.com

 • Prata om Alkolhol
  För er som undervisar i Ansvarsfull Alkoholhantering och liknande kurser. Ett material anpassat för: hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet.

  www.prataomalkohol.se

 • Prata om Alkohol 
  För er som undervisar i Ansvarsfull Alkoholhantering och liknande kurser.

  www.prataomalkohol.se

 • RISE Måltid Sveriges webbutbildningar ”Med smak för Kunskap”
  När du registrerar dig första gången:
  – Välj Scalable Learning Account (fyll i dina uppgifter)
  – 
  Tryck på join/registrera

  www.scalable-learning.com

 • Skolverket
  Webbaserad apl-handledarutbildning. www.skolverket.se

 • Världens jobb
  På Världens Jobb finns flera filmer och material som går bra att använda.

  www.varldensjobb.se

 • Future City
  Lektionsmaterial för årskurs 6-9. Syftet är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad samt att skapa intresse för en hållbar samhällsutveckling. 
  www.futurecity.nu
 • Hållbart Byggande
  Det senaste inom grönt och hållbart byggande, energieffektiva fastigheter och bostäder, förnybar energi samt hållbara transporter. GY/Vux/Högskola.
  www.hallbartbyggande.se
 • Hållbart Byggande – magasin 
  Magasinet Hållbart Byggande har etablerat sig som ett av Sveriges magasin om energieffektiva fastigheter och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor. GY/Vux/Högskola.  www.e-magin.se
 • Future City
  Lektionsmaterial för årskurs 6-9. Syftet är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad samt att skapa intresse för en hållbar samhällsutveckling. Grundskola.

  www.futurecity.nu

 • Hållbart Byggande
  Det senaste inom grönt och hållbart byggande, energieffektiva fastigheter och bostäder, förnybar energi samt hållbara transporter. GY/Vux/Högskola.

  www.hallbartbyggande.se

 • Hållbart Byggande – magasin 
  Magasinet Hållbart Byggande har etablerat sig som ett av Sveriges magasin om energieffektiva fastigheter och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor. GY/Vux/Högskola.

  www.e-magin.se

 • Handelsrådet 
  Arbetsmiljö och säkerhet har tillsammans med Prevent och andra aktörer tagit fram viktiga lättillgängliga utbildningar för de som arbetar inom handeln. Samtliga utbildningar är webbaserade.

  www.handelsradet.se

 • Karriär i handeln
  Handelsrådet erbjuder material för lärande om och i handeln.

  www.karriarihandeln.se

 • Circuitlab
  Build and simulate circuits right in your browser. GY/Vux/Högskola. 

  www.circuitlab.com

 • Energiföretagen
  Lär dig mer om var elen kommer ifrån och hur den används.

  www.energiforetagen.se

 • Future City
  Lektionsmaterial för årskurs 6-9. Syftet är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad samt att skapa intresse för en hållbar samhällsutveckling.

  www.futurecity.nu

 • Hållbart Byggande
  Det senaste inom grönt och hållbart byggande, energieffektiva fastigheter och bostäder, förnybar energi samt hållbara transporter. GY/Vux/Högskola.

  www.hallbartbyggande.se


 • Hållbart Byggande – magasin 
  Magasinet Hållbart Byggande har etablerat sig som ett av Sveriges magasin om energieffektiva fastigheter och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor. GY/Vux/Högskola.

  www.e-magin.se

 • VVS-branschens Yrkesnämnd 
  Lektioner som kan användas i undervisningen om Vatten, Värme & Klimat, Miljö & Energi. Grundskola.

  www.gratisiskolan.se 

 • AddSecure
  Smarta städer och kommuner – var ska man börja? Ladda ned e-bok. GY/Vux/Högskola. 

  www.addsecure.se

 • AddSecure
  IT-ordlista – Få en översikt över de mest relevanta begreppen. Ladda ner en e-bok, AddSecure. GY/Vux/Högskola. 

  www.addsecure.se

 • BIL Sweden
  Har samlat relevanta kurser för dig som just nu har möjlighet att utveckla din kompetens.

  www.bilsweden.se

 • Chalmers
  Free online courses from Chalmers University of Technology. GY/Vux/Högskola. 

  www.edx.org

 • Dags att Digitalisera, RISE
  En kunskapsbank med många olika delar att välja fritt ur, för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. 

  www.dagsattdigitalisera.se

 • Edig
  Kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. GY/Vux. www.edig.nu

 • Festo Didactic – Distansutbildning med E-Learning
  Festo hjälper skolans elever och företagens medarbetare med utbildning på distans.

  www.festo-didactic.com

 • FKG 
  Har satt ihop en lista på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling som en mjukstart för att ta vara på denna något lugnare tiden.

  www.fkg.se

 • Foss North
  IT-resurser med online-seminarier. GY/Vux/Högskola.

  www.foss-north.se 

 • Future City
  Lektionsmaterial för årskurs 6-9. Syftet är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad samt att skapa intresse för en hållbar samhällsutveckling. www.futurecity.nu

 • Grafer online
  Om du behöver rita upp grafer online. GY/Vux/Högskola.

  www.desmos.com

 • Great-it
  IT-resurser med online-seminarier. GY/Vux/Högskola. 

  www.great-it.se

 • IGEday by Womengineer 3 april 
  Kl. 10.00 live Youtube

  www.youtube.com

  I övrigt gäller föranmälda. 
 • Kodboken på distans – Webbinarier för lärare
  Nu bjuder Kodcentrum in till webbinarier för lärare och tipsar om hur du kan använda Kodboken och Scratch för lektioner på olika teman i klassrummet och för fjärr- och distansundervisning. Se datum och anmälan: www.kodboken.se

 • Sandvik Coromant
  En kostnadsfri sida som erbjuder e-learning för skärande bearbetning och som hjälper dig med grunderna och håller dig uppdaterad om de senaste teknikerna och den nyaste teknologin. GY/Vux/Högskola. 

  www.sandvik-coromant.com

 • SII-lab
  Öppna seminarier. Fokus på industriell utveckling av produkter och produktion med hjälp av digitalisering, även kallad Smart Industry. SII-Lab skall vara en öppen och tillgänglig mötesplats för bland andra entreprenörer, produkt- och produktionsutvecklare. GY/Vux/Högskola. 

  www.sii-lab.se

 • Sustainability Circle
  En tankesmedja grundad av några av våra största industrier 2011. Sustainability Circles uppdrag är att utveckla ett tankegods inom området industriell hållbarhet. Webinarium m.m. GY/Vux/Högskola. www.sustainabilitycircle.se

 • Svetswebben Arbetsmaterial till kurserna: Käl-, Stum- och Rörsvets. GY/Vux. 

  www.liber.se

 

 

 • BIL Sweden
  Har samlat relevanta kurser för dig som just nu har möjlighet att utveckla din kompetens.

  www.bilsweden.se

 • FKG 
  Har satt ihop en lista på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling som en mjukstart för att ta vara på denna något lugnare tiden.

  www.fkg.se

 • Hållbart Byggande
  Det senaste inom grönt och hållbart byggande, energieffektiva fastigheter och bostäder, förnybar energi samt hållbara transporter. GY/Vux/Högskola.

  www.hallbartbyggande.se

 • Hållbart Byggande – magasin 
  Magasinet Hållbart Byggande har etablerat sig som ett av Sveriges magasin om energieffektiva fastigheter och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor. GY/Vux/Högskola.

  www.e-magin.se

 • Webbinarium om förändringar inom fordons- och transportprogrammet och fordonsteknisk utbildning
  27 april kl 10.00
  11 maj kl 14.00

  www.skolverket.se

 • Göteborgsregionen, GR 
  Har tagit fram en plattform för webbaserad introduktion av nyanställda inom vård och omsorg. Plattformen samlar information och länkar till ett antal relevanta utbildningar inom områden som t.ex. hygien, bemötande, sekretess och omvårdnad. Innehållet riktar sig i första hand till personer som ska arbeta inom äldreomsorg eller funktionshinder, med lite eller ingen tidigare erfarenhet.

  www.voowebbintroduktion.goteborgsregionen.se

 • Göteborgs stad 
  Introduktionsutbildningar för Hemtjänsten och Äldreboende.

  www.goteborg.se

 • Höganäs Kommun
  Webbutbildningar för omsorg och stöd. GY/Vux.

  www.hoganas.se

 • Högskolan Dalarna
  Högskolan i Dalarna (Youtube) om personlig hygien, tvätt nedre toalett. GY/Vux. 

  www.youtube.com

 • Kunskapsguiden
  Samlingsportal för utbildningar inom bl.a. Funktionshinder, äldre, missbruk. GY/Vux/YH.

  www.kunskapsguiden.se

 • Mölndal Vård
  Introduktionsutbildning Mölndal Vård och omsorg. GY/Vux.

  www.molndal.se

 • Region Stockholm
  Publika kurser, främst riktade till hälso- och sjukvårdspersonal. GY/Vux.

  www.lartorget.sll.se

 • Senior Alert
  Webbutbildningar inom bl.a. Trycksår, fall, munhälsa. GY/Vux/YH.

  www.plus.rjl.se

 • Socialstyrelsen Introduktionspaket för ny personal. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två. Båda delarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

  www.socialstyrelsen.se

 • Socialstyrelsen Utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. GY/Vux/Högskola

  www.socialstyrelsen.se

 • Socialstyrelsen 
  E-learning inom hälsa, vård och omsorg.

  www.socialstyrelsen.se

 • Socialtjänsten Jönköping
  Har samlat flera utbildningsfilmer. GY/Vux.

  www.socialtjanstenplay.com

 • Svenskt demenscentrum
  Utbildning demens. GY/Vux.

  www.demenscentrum.se

 • Svenskt demenscentrum
  Utbildning läkemedel. GY/Vux.

  www.demenscentrum.se

 • Svenskt demenscentrum
  Webbutbildningar inom Demens ABC och 14 andra utbildningar om demenssjukdom. GY/Vux/YH.

  www.demenscentrum.se

 • UR Samtiden – VO-College medverkar på TV-sänd temadag
  ”Se hela människan i krisen” är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och död, som sändes på Kunskapskanalen den 23 maj och finns att se på UR Play. Bland de medverkande är Olga Orrit, språkutvecklare på VO-College, som pratar om vikten av språkstöttning och inkludering inom omsorgen.

     Temadagen innehåller föreläsningar och samtal om närståendestöd, musik som mänsklig hand, kulturella skillnader vid kris och att finna rum att tala om det svåra. Deltar gör vård- och omsorgspersonal, präster, forskare och representanter för kulturen som belyser olika aspekter av vård och omsorg under coronapandemin. www.urplay.se

 • Vårdhandboken
  Utbildning förflyttning, Nationella Vårdhandboken. GY/Vux.

  www.vardhandboken.se

 • Vårdgivarguiden
  Utbildning hygien, Vårdgivarguiden Stockholm. GY/Vux.

  www.vardgivarguiden.se

   

 • Västra Götalandsregionen
  VGR – film om basala hygienrutiner. GY/Vux. 

  www.vgregion.se

   

 • Västra Götalandsregionen
  VGR lärplattform (kräver inlogg i PingPong). Stöd för nätbaserat lärande och samlingsplats för digitala utbildningar. GY/Vux/YH.

  www.vgregion.se

 • Västra Götalandsregionen
  Kortutbildning karantänavdelning. 

  www.vimeo.com

 • Västra Götalandsregionen 
  Vård av bekräftade covid-19 på vårdavdelning. 

  www.vimeo.com

 • Amazing Educational Resources 
  Education Companies Offering Free Subscriptions due to School Closings

  www.amazingeducationalresources.com

 • Chalmers – Digitala resurser för lärare och elever 
  Länktips till digitala och virtuella resurser för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan.

  www.chalmers.se

 • Chalmers – Virtuella lärorum för dig på universitet och högskola
  Tid: tis-tors kl 17.15-19.15. Sätt på ljud och kamera och följ länken.

  www.chalmers.zoom.us

 • Chalmers – Virtuell läxhjälp för dig på gymnasiet
  Tid: tis-tors 17.15-19.15 
  Plats: Virtuella läxhjälpsrum.

  www.chalmers.se

 • Chalmers – Webbinarium och livesändningar
  Se teman, målgrupp, datum och tider:

  www.chalmers.se

 • EdTechkartan
  Samlingssida för aktuella resurser och stöd till skolor. 

  www.edtechkartan.se 

 • Eduna
  Kostnadsfritt skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi. Här finns material som syftar till att föra skola och näringsliv närmre varandra. 

  www.eduna.se

 • Folkbildningsnätet
  Erbjuder digitala resurser för folkhögskolor. GY/Vux. 

  www.folkbildning.net

 • Fordonskomponentgruppen
  Tips på digital kompetensutveckling för sysselsättning.

  www.fkg.se

 • Gleerups digitala läromedel
  Erbjuder skolor fri tillgång till digitalt läromedel terminen ut.

  www.gleerups.se

 • Gratis i Skolan
  Stort utbud av kostnadsfritt skolmaterial. 

  www.gratisiskolan.se

 • Kairos Future
  Framtidsstudion är podden för dig som är nyfiken på framtiden. Om framtidens utmaningar och möjligheter utifrån mer än 25 års erfarenhet av att utforska det som komma skall. I podden får du möta Kairos Futures framtidsstrateger och omvärldsanalytiker som utifrån verkliga exempel diskuterar hur vi anländer till en önskvärd framtid. 

  www.kairosfuture.com

 • Koll på jobbet
  Praktiskt läromaterial för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. 

  www.diskriminering.se

 • Khan Academy
  Resurser och webbseminarier.  Undervisning på distans. For every student, every classroom. Real results. 

  www.khanacademy.org

 • Mattecentrum
  På Pluggakuten diskuteras lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser. 

  www.pluggakuten.se

 • Mattecoach
  Hos Mattecoach på nätet får du kostnadsfri läxhjälp i matematik av lärarstudenter. De utgår från (nästan) alla matteböcker som används i skolorna och kan enkelt se vilken uppgift du undrar över. Grundskola/GY. 

  www.mattecoach.se

 • Mattehjälp online
  Gratis mattehjälp online (Facebook). Ingenjörsstudenter hjälper elever från både högstadiet och gymnasiet som fastnar på kluriga mattetal! Ingen fråga är för liten eller för stor. Grundskola/GY/Vux. 

  www.facebook.com/groups

 • Moderskeppet
  Onlinekurser inom foto, bildbehandling, video och design. 

  www.moderskeppet.se

 • Professor Pedagogik
  Professor i pedagogik Jonas Linderoth presenterar en modell om att ställa om till distansundervisning i högre utbildning. Högskola. 

  www.youtube.com

 • Skolon
  Skolon öppnar tillfälligt upp plattformen för att öka tillgången på digitala läromedel för landets samtliga skolor. 

  www.skolon.com

 • TalkMath KTH
  Forskningsprojekt på KTH. Verktyg för att prata matematik online. GY/Vux/Högskola. 

  www.talkmath.org

 • TeachThought
  21 Common Core-Aligned Math Apps For High School Students. GY/Vux. 

  www.teachthought.com

 • UR
  Här har UR samlat serier som passar bra för att lära sig saker hemifrån. Vi har program från lågstadiet till gymnasiet och alla program på den här sidan har pedagogiskt stöd. Denna sida uppdateras löpande. Grundskola/GY/Vux. 

  www.urplay.se

 • Vidma
  Hjälp med Matematik 1, 2, 3. GY/Vux.

  www.vidma.se