Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin

Ny start: Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin

Många små och medelstora leverantörsföretag till fordonsindustrin befinner sig i en situation som kräver omställning, förändring och kompetensväxling för att hänga med i den utveckling som sker.

För att kunna säkra västsvensk tillväxt inom framför allt fordonsindustrin finns det önskemål om att få fler företag i sektorn att långsiktigt arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa att den avgörande kompetensen finns och utvecklas i den regionala branschen.

Nu erbjuder Göteborgsregionens Kompetensnav, tillsammans med Gothenburg Management Institute (GMI),  ett ledarskapsprogram där du som chef/ledare inom fordonsbranschen får möjlighet att stärka din kompetens inom området. 

Efter genomgånget program blir du förändringsledare för den teknologiska omställningen som sker inom industrin.

Läs mer om programmets upplägg och innehåll.

Bilden visar texten Ledarskapsprogram för nyckelpersoner inom fordonsindustrin samt Kompetensnavet och CMIs logotyper

Comments are closed.