Ledarskapsutbildning för personal inom sjöfart

Ledarskapsutbildning för personal inom sjöfart

Nästa sida: ledarskap sjöfart

En utbildning för dig som arbetar inom sjöfart och behöver konkreta verktyg för att leda i hög stress, hitta drivkrafter bland medarbetare, förbättra ditt självledarskap och skapa förståelse för gruppen som helhet.

I denna utbildning får du konkreta verktyg för ditt dagliga operativa arbete och i ditt ledarskap. Dessutom får du en metodik för att leda i hög stress i vardagen (inte bara i krissituationer). Några av delarna i utbildningen är: självledarskap, konflikthantering, identifiera drivkrafter, svåra samtal och samtalsstruktur. 

Comments are closed.