Vi lanserar nya kompetensrad.se

Vi lanserar nya kompetensråd.se

Göteborgsregionens verksamhet för att stärka näringslivets kompetensförsörjning har vuxit snabbt och erbjuder allt fler insatser och utbildningar. Nu är vi glada att kunna lansera en ny webbplats, som bättre speglar den mångsidiga verksamheten. 

På webbplatsen, som har fått den nya, enklare adressen kompetensråd.se, samlas information om Göteborgsregionens kompetensråd, de branschspecifika kompetensråden och Göteborgsregionens kompetensnav. Utöver den nya adressen har webben fått ett nytt visuellt uttryck. Innehållet har också uppdaterats och organiserats om så att det ska bli lättare att hitta rätt information, oavsett vem det är som besöker sidan. 

”Den stora fördelen med Göteborgsregionens kompetensråd är att vi samarbetar med alla relevanta aktörer och gemensamt kan ta fram allt från nulägesanalyser till konkreta förslag på hur utbildningar borde utvecklas i samverkan”, säger Johanna Redelius, enhetschef GR Utbildning. ”Eftersom vi samverkar med myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer riktar sig informationen mot många olika målgrupper. På den nya hemsidan finns informationen samlad och blir lättare att ta del av.” 

Ett viktigt samarbete

I Göteborgsregionens kompetensnav samarbetar Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen kring praktiska insatser för att förbättra kompetensomställningen i regionen. Förhoppningen är att den nya designen ska göra det lättare att hitta de insatser och utbildningar som Kompetensnavet erbjuder direkt till Göteborgsregionens invånare.  

”Nu har vi bättre möjligheter att uppdatera sidan med nyheter och aktuella erbjudanden. Det gör att hemsidan kan få en ännu viktigare funktion som nav för våra verksamheter”, säger Anders Pettersson, chef för Kompetensnavet.  

Kontakta oss vid frågor

Utvecklingen av webben är en ständigt pågående process – räkna med att hemsidan kommer att utvecklas i takt med verksamheterna. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på: 

Anders Petterson, anders.pettersson@goteborgsregionen.se 

Johanna Redelius, Johanna.redelius@goteborgsregionen.se 

Karin Rebas, kommunikatör, karin.rebas@goteborgsregionen.se

dimmig bild över stad med lyftkranar och träd

Göteborgsregionens kompetensnav delfinansieras av Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetensråden delfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Comments are closed.