Säkra affären med rätt kompetens

Säkra affären med rätt kompetens

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen.

Kompetensförsörjning handlar mycket om hur företagsledare kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i sitt företag. I höst anordnar Göteborgsregionens kompetensnav tillsammans med Business Region Göteborg workshops för att ge dig som ledare inspiration och verktyg att fokusera på det viktigaste i din verksamhet – medarbetarna! 

Workshopen riktar sig mot dig som är ledare på företag med 5–250 anställda i någon av Göteborgsregionens kommuner. För att kunna tillgodogöra dig workshopen ska du arbeta med personalfrågor.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och anmäla dig!

Comments are closed.