Sidans tillgänglighet

Tillgänglighet för kompetensråd.se

Göteborgsregionen (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kompetensrad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kompetensråd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 1. skicka e-post till skolaarbetsliv@goteborgsregionen.se
 2. ring 031-335 50 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet, det kan därmed vara svårt att navigera sig för den som behöver externa hjälpmedel.
  [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det händer att markören fastnar vid tangentbordsnavigation.
  [WCAG 2.1.2 (A)]
 • Det finns inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll som exempelvis menyer.
  [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Det saknas en logisk tab-ordning.
  [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte med vissa hjälpmedel.
  [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det är inte möjligt för användaren att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
  [WCAG 1.4.12 (AA)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kompetensråd.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 juni 2021.