Tillsammans för bättre kompetensförsörjning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Samverkan och insatser som stärker Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kompetensråd och de branschspecifika kompetensråden arbetar brett för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. Vill du veta mer om hur vi samarbetar för att ta fram nya utbildningar,  stärker attraktiviteten i  våra branscher och påverkar kompetensförsörjningen? Läs mer under respektive kompetensråd eller klicka på Så påverkar vi. 

Våra branscher och råd

Nytt i kompetensbanken

Våra processledare arbetar ständigt med att fånga upp aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till branschernas kompetensförsörjning. Här kan du hitta fakta, analyser och se vad kompetensrådet bidragit med.

Aktuellt i kompetensråden

Aktiviteter

Teknikcamp 2024: en inspirerande upplevelse för framtidens teknikgeneration

Den 17-19 juni arrangerade Teknikcollege Göteborgsregionen, i samarbete med AFRY, Volvo Cars, NovoEnergy och Zenseact , Teknikcamp 2024 – ett spännande och inspirerande evenemang riktat till tjejer som i höst ska börja årskurs 8 och 9. Dagarna syftade till att väcka och främja intresset för teknik på ett roligt och engagerande sätt.

Läs mer

Röster från branscherna

Krönika

Vägledning för framtidens arbetskraft​

En stärkt studie- och yrkesvägledning med ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det ser Göteborgsregionens Frida Andersson och Emma Theiland Nilsson som nödvändigt om arbetet med att säkra regionens kompetensförsörjning ska lyckas. 

Läs mer

Påverka kompetensförsörjningen i regionen

Vill du veta mer om hur samarbetet går till och hur du kan vara med och påverka? Här kan du läsa mer om hur vi når ut till unga, samarbetar med utbildningssystemet på olika nivåer och stärker attraktionskraften i olika branscher.

Om Göteborgsregionens kompetensråd

Har du tankar om hur vi skapar Sveriges bästa restaurangutbildningar? Eller har du förslag på hur branschen kan bli ännu bättre på att locka och behålla personal? Då vill vi ha din hjälp. I Besöksnäringens kompetensråd träffas aktörerna som kan få det att hända.

Rulla till toppen