För en starkare kompetensförsörjning i Göteborgsregionens näringsliv

Anställd

Är du intresserad av våra utbildningar och insatser? Läs mer under Kompetensnavet eller på Kompetensmatchning.se

Kommunföreträdare

Vill du veta mer om hur vi samarbetar kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen? Läs vidare här!

Företagare

Är ditt företag eller dina medarbetare i behov av att kompetensutvecklas? Här hittar du nyheter och relevanta utbildningar för företag och branscher? 

Utbildningsanordnare

Vill du erbjuda en utbildning till yrkesverksamma? Klicka här! Mer information om våra samarbeten kring kompetensförsörjning hittar du under de branschspecifika kompetensråden.

Fortsatt förtroende för Göteborgsregionens kompetensråd

Nu ska samverkan kring kompetensförsörjningsfrågorna i Göteborgsregionen breddas och fördjupas. Under de kommande åren satsar regionen nya resurser på att stötta samarbetet mellan strategiskt viktiga aktörer på området – allt för att stärka den regionala tillväxten.

Teknikcollege GR bjöd in till lärarfortbildningsdag

Vad betyder elektrifieringsomställning för näringslivet? Räcker elen till hela vår region? Och vad innebär etableringen av batterifabriken för samhället och våra utbildningar? Göteborgsregionens Teknikcollege årliga lärarfortbildningsdag bjöd på aktuella frågeställningar med elektrifiering i fokus.

Hållbarhet och digitalisering i fokus när Kompetensnavet bjuder in till Kunskapsforum

Göteborgsregionens kompetensnav har haft som mål att stötta företag i omställning och ge regionens invånare möjlighet att stärka sina positioner på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser. När projektet nu går in i en avslutande fas bjuder man den 14 november in till en heldag med fokus på hållbarhet, digitalisering och lärande och talare som Fredrik Reinfeldt.

0
Så många beräknas behöva kompetensutveckla sig inom batteriernas hela värdekedja i EU.
0
kommuner i göteborgsregionen samverkar kring frågor om kompetensförsörjning.
0 %
av invånarna i göteborgsregionen arbetar inom besöksnäringen.
0 +
personer har hittills anmält sig till en utbildning via Göteborgsregionens kompetensnav.