För en starkare kompetensförsörjning i Göteborgsregionens näringsliv

Anställd

Är du intresserad av våra utbildningar och insatser? Läs mer under Kompetensnavet eller på Kompetensmatchning.se

Kommunföreträdare

Vill du veta mer om hur vi samarbetar kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen? Läs vidare här!

Företagare

Är ditt företag eller dina medarbetare i behov av att kompetensutvecklas? Här hittar du nyheter och relevanta utbildningar för företag och branscher? 

Utbildningsanordnare

Vill du erbjuda en utbildning till yrkesverksamma? Klicka här! Mer information om våra samarbeten kring kompetensförsörjning hittar du under de branschspecifika kompetensråden.

0
Så många beräknas behöva kompetensutveckla sig inom batteriernas hela värdekedja i EU.
0
kommuner i göteborgsregionen samverkar kring frågor om kompetensförsörjning.
0 %
av invånarna i göteborgsregionen arbetar inom besöksnäringen.
0 +
personer har hittills anmält sig till en utbildning via Göteborgsregionens kompetensnav.