Tillgänglighet för kompetensrad.se

Göteborgsregionen (GR) står bakom den här webbplatsen. Innehållet på denna sida beskriver hur kompetensrad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa kriterierna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1 på nivå AA. Webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kompetensråd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  1. skicka e-post till skolaarbetsliv@goteborgsregionen.se
  2. ring 031-335 50 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kompetensråd.se.
Senaste bedömningen gjordes den 8 december 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 8 december 2023.

Rulla till toppen