För en livlig och välkomnande handel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Säkra kompetensen i branschen

Vad är framtidens kompetenser för handeln? Funderar du på handelns roll i den gröna omställningen? Då vill vi ha kontakt med dig.

I dag är konkurrensen i handeln global – och stenhård. Det stora genomslaget för e-handel och digitalisering gör att handeln har stora behov av ny kunskap och kompetens. I Handelsbranschens kompetensråd kan du bidra med dina kunskaper och idéer om framtidens kompetenser, och ta del av andras. Här får du ett stort nätverk, information om viktiga trender och omvärldsförändringar och kan engagera dig för att påverka utbildningarna så att de bättre matchar branschens behov. 

Besöksnäringen

Nytt i kompetensbanken

Våra processledare arbetar ständigt med att fånga upp aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till branschens kompetensförsörjning. Här kan du hitta fakta, analyser och se vad kompetensrådet bidragit med.

Aktuellt i rådet

Röster från branschen

Henrik Ekelund
Intervju

Stora behov av ny kompetens i handeln 

Handelsbranschen är inne i en snabb omställningsperiod där det behövs ny kompetens för att möta de branschens behov. Läs intervjun med Henrik Ekelund, enhetschef för näringspolitik på Svensk Handel.

Läs mer

Så går samarbetet till

Handelsbranschens kompetensråd möts fyra gånger om året, vid två digitala och två fysiska möten. Dessa möten förbereds vid digitala möten i arbetsutskottet. 

Vill du veta mer om hur vi samarbetar för att stärka branscherna och påverka utbildningssystemet på olika nivåer? Läs vidare under Så påverkar vi.

Kontakt

Är du nyfiken på Handelsbranschens kompetensråd? Har du frågor eller idéer som du vill dela med dig av? Kontakta gärna oss!

Linje

Medlemmar

Ahlsells
Willys
Lindex
Jollyroom
Dagab
Lagerhouse

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknad Vuxenutbildning Göteborg Stad
Avenyföreningen
Business Region Göteborg
Citysamverkan
Handelsanställdas Förbund
Handelsrådet
Innerstaden
Retail Group
Svensk Handel

Alströmergymnasiet
Angeredsgymnasiet
Aniaragymnasiet
Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda
Elof Lindälvsgymnasiet
Gymnasieakademin
Handelsakademin
Handelshögskolan
Hulebäcksgymnasiet
Jensen gymnasium
Jensen högre utbildning
Kitas Ekonomi
Lerums gymnasium
Mimers Hus
NTI Gymnasiet
Nösnäsgymnasiet
Praktiska gymnasiet
Hvitfeldska gymnasiet
YRGO
Yrkesgymnasiet

Rulla till toppen