Så påverkar vi

Vill du vara med och skapa en mer välfungerande arbetsmarknad? Genom kompetensrådens samarbeten får du inte bara ta del av aktuell kunskap – du kan också vara med och påverka utformningen av olika utbildningar och ta del av kurser och aktiviteter som stärker din verksamhets attraktionskraft.

Våra processledare arbetar ständigt med att följa med i, påverka och informera om frågor som är viktiga för din verksamhet.

Vi arbetar nära alla nivåer i utbildningssystemet.
Genom oss kan du vara med och se till så att matchningen på arbetsmarknaden förbättras.

Mötesbild

Så når vi nya medarbetare

Fler unga till branschen

Vill du att fler unga ska hitta till er bransch? Funderar du på hur utbildningsvägarna in i era yrken ska kunna bli mer kända bland högstadie- och gymnasieelever?

Genom kompetensråden kan du bland annat medverka i Gymnasiedagarna och Futureskills, träffa syvare och ordna studiebesök för elever. Vi har väletablerade kontaktvägar som gör det enklare att nå ut och samarbeta med skolor och elever.

Praktik öppnar dörrar

En väg att nå ut är att erbjuda elever och studerande möjligheter att göra praktik – prao, LIA, APL eller VFU – i er verksamhet. Praktik är inte bara ett sätt att marknadsföra arbetsplatsen och branschen mot de enskilda eleverna. En lyckad praktikperiod kan också ge ringar på vattnet, och skapa intresse i en större krets.

Vi har ett nära samarbete med Praktikplatsen.se och har stor erfarenhet av att  hjälpa olika arbetsplatser att genomföra lyckade praktikperioder.

Så påverkar vi innehållet i olika utbildningar

Nivåer i utbildningssystemet

Vi arbetar nära alla nivåer i utbildningssystemet. Läs mer under respektive punkt för att se hur vi samarbetar med gymnasiet, komvux, yrkeshögskolan och högskolan. 

Gymnasiet

Sedan 2023 ska arbetsmarknadens behov vägas in när gymnasieskolans utbildningar planeras och dimensioneras. Via kompetensråden kan du vara med och påverka utbudet, innehållet och utformningen av utbildningarna.

Yrkesvux

Kompetensråden har ett nära samarbete med GRVux och flera andra aktörer som erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna – korta och flexibla utbildningar för att bygga yrkeskompetens. 

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolorna har i uppdrag att ta fram utbildningar som matchar arbetslivets behov. Via kompetensråden kan du dels påverka vilka utbildningar som blir till, dels hitta samarbeten med relevanta utbildningar. 

Högskola och universitet

Högskolor och universitet medverkar i de branschspecifika kompetensråden för att säkerställa en välfungerande matchning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutbildningar

Inom kompetensråden kan vi påverka och skapa korta yrkesinriktade utbildningar till yrken där det är brist på utbildad personal.

Kompetensrådens bidrag

Du som deltar i ett kompetensråd kan vara med och ge synpunkter på innehållet i olika utbildningar och se till att matchningen på arbetsmarknaden förbättras.

Under året förmedlar kompetensråden synpunkter om kompetensbehovet i regionen till bland annat:

  • Skolverket
  • Myndigheten för Yrkeshögskolan
  • Gymnasial vuxenutbildning

 

Så stärker vi yrkeskompetensen

Kompetens hos framtida medarbetare

Funderar du på vilken kompetens dina medarbetare behöver i framtiden? För att hänga med i dagens snabba teknik- och samhällsförändringar är kompetensutveckling avgörande

Kompetensutveckling av medarbetare

Att kompetensutveckla medarbetarna är en viktig del av företagens kompetensförsörjning. Via kompetensråden kan du få tips och råd, inbjudningar till möten och aktiviteter för att stärka din verksamhet. Råden kan även initiera projekt för att möta ett specifikt behov.

Så jobbar vi med attraktionskraft

Locka fler till din bransch

Vill du locka fler att söka sig till din bransch? Funderar du på vad som kan göra ditt företag mer lockande för unga och karriärväxlare? Kompetensråden arbetar brett med att stärka attraktionskraften i olika branscher, bland annat genom att dela aktuell kunskap, anordna workshops, sprida inbjudningar till kurser och evenemang.

Stärk matchningen

I kompetensråden samarbetar vi kring frågor om att attrahera, utveckla och behålla kompetens för att stärka matchningen och hjälpa företagen att hitta personal med rätt kunskap. 

Hitta mer inspiration i Kompetensbanken

I Kompetensbanken kan du ta del av rapporter, analyser, krönikor, intervjuer och annat material. Här kan du få aktuell kunskap, inspiration och lära dig mer om allt som sker i kompetensrådens branscher.

Rulla till toppen