Kontakta oss

Kontaktuppgifter Göteborgsregionens kompetensråd

Vid övergripande frågor om Göteborgsregionens kompetensråd, kontakta Lena Hamberger

Kontaktuppgifter Göteborgsregionens kompetensnav

Johanna Redelius, enhetschef Göteborgsregionen

Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav

 

Kontaktuppgifter branschspecifika kompetensråd

För att komma i kontakt med representant för de branschspecifika råden, se respektive råds sida.

Frågor om hemsidan

Webbplatsen drivs av Göteborgsregionen (GR), grskolaarbetsliv@goteborgsregionen.se