För ny kompetens som tar Sverige in i framtiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stärk västsvensk industri med oss!

Funderar du också på hur vi ska bli fler som kan förverkliga den gröna omställningen i samhället? Vill du bidra till att branschens verksamheter och produkter blir mer hållbara? Eller funderar du kanske på hur fler grupper ska lockas att välja utbildningar och yrken inom teknikbranschen?

I Teknikcollege GR möts representanter från hela kedjan: företag, branschföreträdare, utbildningsanordnare med flera. I vår samverkan är det inte bara snack, det är också verkstad. Här kan du bidra med egna kunskaper och insikter och ta del av andras. Du får ta del av omvärldsanalyser, branschtrender och kan vara med och påverka utbildningsutbudet. Tillsammans stärker vi kompetensförsörjningen i teknikbranschen. Kom – så hjälps vi åt! 

Teknikcollege
Teknikcollege

Teknikcamp inspirerar elever

Varje sommar arrangerar Teknikcollege GR en teknikcamp i samarbete med flera stora teknikföretag och gymnasieskolor i regionen, för att få fler unga tjejer att upptäcka hur kreativt och roligt det kan vara att arbeta med teknik. Verksamheten riktar sig till tjejer eller icke-binära personer i årskurs sju och åtta och består bland annat av inspirationsföreläsningar, workshoppar och studiebesök. Deltagarna har under de senaste åren bland annat fått träna på att programmera, designa i CAD samt bygga robotar, solceller och eldrivna motorcyklar.

Nytt i kompetensbanken

Våra processledare arbetar ständigt med att fånga upp aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till branschens kompetensförsörjning. Här kan du hitta fakta, analyser och se vad kompetensrådet bidragit med.

Aktuellt i rådet

Aktiviteter

Teknikcamp 2024: en inspirerande upplevelse för framtidens teknikgeneration

Den 17-19 juni arrangerade Teknikcollege Göteborgsregionen, i samarbete med AFRY, Volvo Cars, NovoEnergy och Zenseact , Teknikcamp 2024 – ett spännande och inspirerande evenemang riktat till tjejer som i höst ska börja årskurs 8 och 9. Dagarna syftade till att väcka och främja intresset för teknik på ett roligt och engagerande sätt.

Läs mer

Röster från branschen

Teknikcollege
Intervju

Teknikcollege GR återcertifierat

Nu växlar Göteborgsregionen upp arbetet med att förbättra industrins kompetensförsörjning. I mars fattades beslut om att återcertifiera Teknikcollege GR för åren 2022–2026.

Läs mer

Teknikcamp inspirerar elever

Varje sommar arrangerar Teknikcollege GR en teknikcamp i samarbete med flera stora teknikföretag och gymnasieskolor i regionen, för att få fler unga tjejer att upptäcka hur kreativt och roligt det kan vara att arbeta med teknik. Verksamheten riktar sig till tjejer eller icke-binära personer i årskurs sju och åtta och består bland annat av inspirationsföreläsningar, workshoppar och studiebesök. Deltagarna har under de senaste åren bland annat fått träna på att programmera, designa i CAD samt bygga robotar, solceller och eldrivna motorcyklar.

Se gärna filmen från Teknikcamp!

Så går samarbetet till

Teknikcolleges regionala kompetensråd träffas fyra gånger om året, varannan gång fysiskt och varannan gång digitalt. Till kompetensrådet hör också ett arbetsutskott, som träffas digitalt inför de regionala kompetensråden, bland annat för att planera mötena. Utöver dessa fyra kompetensrådsmötet träffar arbetsutskottet kontinuerligt de expertgrupper som finns inom teknikcollege – för att omvärldsbevaka och nätverka med företagen inom olika kluster för industrin. 

Teknikcollege GR har elva certifierade utbildningsanordnare inom GR. Varje år genomför Teknikcollege Riksförening en rad olika aktiviteter och nätverksträffar för målgrupperna inom Teknikcollege. Bland annat genomförs en årlig rikskonferens dit alla intresserade är välkomna.

Vill du veta mer om hur vi samarbetar för att stärka branscherna och påverka utbildningssystemet på olika nivåer? Läs vidare under Så påverkar vi.

Om Teknikcollege

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Läs mer om Teknikcolleges verksamhet på www.teknikcollege.se.

Kontakt

Är du nyfiken på Teknikcollege GR? Har du frågor eller idéer som du vill dela med dig av? Kontakta gärna oss!

Jannike Åhlgren

Jannike Åhlgren

Ordförande Teknikcollege Göteborgsregionen Avdelningschef RISE
E-post: jannike.ahlgren@ri.se

Linje

Samverkansaktörer Teknikcollege

Inom Teknikcollege samverkar vi med en mängd olika företag, både på regional och lokal nivå. Ute på skolorna finns det många aktiviteter där man som elev träffar på företagen på olika sätt, bl.a. praktik, studiebesök, gymnasiearbete, etc. Företagen engagerar sig också mycket i att delta i undervisning på olika sätt, fortbildar skolpersonal och deltar i olika aktiviteter för att öka attraktionen till skolorna och att bidra till en hög kvalitet på utbildningarna. 

Rulla till toppen