Göteborgsregionens kompetensråd

I Göteborgsregionens kompetensråd samlas strategiskt viktiga aktörer som alla arbetar för en bättre kompetensförsörjning i regionen: branschföreträdare, företag, fackförbund, utbildningsanordnare, högskolor och universitet, omställningsorganisationer. Rådet samarbetar för att möta utmaningarna och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, både kort och lång sikt. Det sker bland annat genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter.   

Arbetsutskottet

Ordförande: Bengt Forsling, LO
Vice ordförande: Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv
Processledare: Lena Hamberger, Göteborgsregionen

Göteborg

Så går samarbetet till

Göteborgsregionens kompetensråd möts vid fysiska möten fyra gånger om året. Varje möte förbereds i ett digitalt möte i arbetsutskottet.

Göteborgsregionens kompetensråd har nära kontakt med alla nivåer i utbildningssystemet och arbetar systematiskt med att stärka attraktionskraften och kompetensen i de branscher som ingår i samarbetet. Här kan du lära dig mer om hur Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och de åtta branschspecifika kompetensråden påverkar kompetensförsörjningen, på olika nivåer.

Nytt i kompetensbanken

Fånga upp aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. Hitta fakta, analyser och följ arbetet i Göteborgsregionens kompetensråd. 

Aktuellt i råden

Röster från branscherna

Vo college
Krönika

Femton yrken på en timme 

Kan speeddejting vara ett sätt att få unga att upptäcka äldreomsorgen? I oktober gjordes ett försök i Göteborg där yrkesrepresentanter från äldreomsorgen träffade elever från årskurs 9.

Läs mer

Följ branschens utveckling

Få uppdateringar kring kompetensförsörjningsfrågor genom nyhetsbrevet från Göteborgsregionens kompetensråd. Börja prenumerera genom att klicka på knappen nedan.

Medverkande organisationer​

Arbetsförmedlingen
Business region
Göteborgsregionen
LO
TRR
Tsl
Västra Götalandsregionen
Unionen
Chalmers
Företagarna
Göteborgs universitet
Göteborgs Stad
Svenskt näringsliv
Västsvenska handelskammaren
Svenska EFS-rådet
Sveriges ingenjörer
RISE
Tillväxtverket

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Kontakt

Är du nyfiken på Göteborgsregionens kompetensråd?
Har du frågor eller idéer som du vill dela med dig av? Kontakta gärna oss!

Lena Hamberger, Göteborgsregionen

Lena Hamberger

Processledare
E-post: lena.hamberger@goteborgsregionen.se
Telefon: 070-757 51 65

Frida Andersson

Frida Andersson

Enhetschef Skola Arbetsliv, Göteborgsregionen
E-post: frida.andersson@goteborgsregionen.se
Telefon: 031-331 50 40

Rulla till toppen