Helen Rönnholm

Försäljning och service lockar fler till handeln

Sedan hösten 2022 har elever kunnat välja det nya gymnasieprogrammet med inriktning mot försäljning och service, som riktar sig mot handelsbranschen. Nu får eleverna med sig fler kompetenser som efterfrågas i branschen, säger Helen Rönnholm, kompetens- och utbildningsexpert på Handelsrådet och medlem i Handelsbranschens kompetensråd.

Hösten 2022 ersattes handels- och administrationsprogrammet med försäljnings- och serviceprogrammet. Det nya programmet har fått ett ändrat innehåll– bland annat avvecklades inriktningen administrativ service och hållbar handel blev en egen 100-poängskurs. Nu börjar förändringarna ge effekt – fler niondeklassare väljer försäljning och service som förstahandsval till gymnasiet.

I Göteborgsregionens tretton medlemskommuner har Försäljnings- och serviceprogrammet till och med blivit det största yrkesprogrammet, med  500 antagna till höstterminen 2023 – en uppgång från 465 elever år 2022.  

Vi ville ha ett program som var fokuserat på kärnan i vår verksamhet, försäljning och service, och är väldigt glada för ett positivt gensvar hos eleverna. Det nya namnet är mycket tydligare än det tidigare och ger ett bättre svar på frågan om vad man blir när man är klar, säger Helen Rönnholm.

– Nu har vi också, för första gången, fler killar än tjejer som söker. Jag tror namnet spelar roll, det är en hel del killar som tycker att försäljning är spännande.

Nya kompetenser i fokus

Att få igenom förändringarna var inte en enkel process, utan något som Handelsrådet och andra aktörer i handelsbranschen arbetade för under flera år. Framför allt var det administrationsdelen i det tidigare programmet som inte längre efterfrågades av elever och arbetsgivare – medan andra kunskaper, som det finns stora behov av i branschen, fick för lite utrymme.

– Vi har sett att digitaliseringskompetens är något som efterfrågats länge i de flesta yrkesroller i handeln, det är viktigt även om man exempelvis jobbar som butikssäljare. Hållbarhet är också allt viktigare och skapar ett starkt förändringstryck. säger Helen Rönnholm.

I det nya programmet har dessa frågor bakats in i kursplanerna för att utbildningen bättre ska matcha både elevernas önskemål och arbetsgivarnas behov. Men även fortsatt är det viktigt med en nära kontakt mellan utbildningarna och branschen.

– På vissa håll har förändringen nog varit utmanande för lärarkåren som är ofta densamma som tidigare. Vi vill ju att man ska arbeta om programmet så att det som är nytt får genomslag och har också pushat på för att det ska finnas möjligheter till lärarfortbildning. Det behövs en ständig utveckling för att programmet ska kännas aktuellt och hänga med.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen