Linda Stenström, Transportföretagen

”Vi behöver alltid bli fler”

Transportbranschen står inför stora utmaningar. Det är svårt att hitta personal till flera viktiga yrken samtidigt som den pågående digitaliseringen och klimatomställningen ställer krav på nya kompetenser. Samtidigt finns det ljuspunkter – som en ny yrkesvuxutbildning inom sjöfart, säger Linda Stenström, branschutvecklare inom kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar sju olika förbund inom transportbranschen. Det betyder att utmaningarna inom kompetensförsörjning ser olika ut, beroende på transportslag. Men det som står högst på agendan just nu är förarbristen:

Det saknas alla typer av förare och vi på Transportföretagen jobbar långsiktigt med branschens kompetensförsörjning – vårt fokus ligger på att såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen både kvantitativt och kvalitativt ska möta branschens efterfrågan på kompetens. Frågor vi ofta delar med andra på kompetensråden, säger Linda Stenström.

Kompetensbehovet i transportbranschen påverkas också av stora globala trender, som klimatomställningen och elektrifieringen. Nu krävs exempelvis att personbilsmekaniker inte bara kan hantera förbränningsmotorer utan också förstår sig på elbilar. Det betyder att Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet måste nå ut till nya grupper.

– Tidigare lockade branschen unga som gillade motorer, i dag handlar jobbet alltmer om att använda en dator och att felsöka. Det är därför i stor utsträckning ett annorlunda jobb idag jämfört med för bara tio år sedan.

Ny vuxenutbildning inom sjöfarten

I sjöfarten är den stora utmaningen, enligt Linda Stenström, att verksamheten styrs av både svenska och internationella regler. Men en positiv nyhet är att det planeras en ny vuxenutbildning som kan förbättra rekryteringsläget på sikt.

– Vi kommer för första gången ha en yrkesvuxutbildning inom sjöfart som startar under 2024, vi är otroligt glada för det, den här utbildningen kommer att spela stor roll för sjöfarten.

Engagemanget i Transportbranschens kompetensråd är också ett sätt att bidra till en bättre matchning av branschens behov mot utbildningssystemet. Inte minst är det en stor fördel att rådet samlar alla aktörer som vill vara med och påverka i kompetensfrågorna. 

Lätt att ringa upp

– Det är så lätt för mig att ringa upp någon som jag redan träffat på ett möte, alla trösklar försvinner. Sedan uppskattar vi att vi får vara med på Gymnasiedagarna och Future Skills, träffa syvare och bjuda in elever till studiebesök. Samarbetet får branscherna att öppna upp för skolorna och det är så värdefullt, säger Linda Stenström.

Även om företagen i transportbranschen som vill rekrytera personal möter många utmaningar, ser Linda Stenström också att de har en stor fördel i att det finns delar av transportsektorn som är mindre konjunkturkänsliga. Ett bra exempel är linjetrafiken inom buss. Vi välkomnar fler till vår bransch, och vi behöver alltid bli fler.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen