Vård- och omsorgscollege

Ta del av utbildningar och aktiviteter

Ute i alla VO-college i Sverige anordnas evenemang och mötesplatser för att marknadsföra yrkena inom vård- och omsorg. Här kan du läsa mer om hur du kan delta i olika utbildningar och aktiviteter i Göteborgsregionen.

VO-college syns på mässor och öppet hus på gymnasieskolor och anordnar skoltävlingar och föreläsningar, allt i syfte att nå ut brett. Verksamheten riktar sig såväl till politiker och chefer i regioner och kommuner som till utbildningsanordnare och elever.

Handledarutbildningar i flera steg

I Göteborgsregionen anordnas exempelvis handledarutbildningar på olika nivåer. Steg 1 och 2 riktar sig till framtida handledare – läs mer på VO-colleges hemsida.  

Handledarutbildning Steg 3 är  en påbyggnadsutbildning som till för handledare som ska leda handledare. Den regionala processledaren i varje region är ansvarig i samarbete med verksamheterna. Nästa start för Steg 3 är den 27 februari 2024, kursen omfattar fem tillfällen.

Läraktiviteter och apl-underlag

För elever som gör sin apl på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sjukhusets huvudhandledare arbetat fram läraktiviteter. De består av arbetsuppgifter som är vanligt förekommande för undersköterskor inom sjukvården. Mer information om läraktiviteterna finns på VO-College Göteborgsregionens hemsida.

I maj beslutade det  VO-College i Göteborgsregionen att godkänna de nya apl- underlag som har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av lärare, huvudhandledare från olika verksamheter, processledare och samordnare för apl. Underlagen finns tillgängliga på VO-College Göteborgsregionens hemsida.

Karriärvägar inom äldreomsorgen 

karriarvagar.se hittar du beskrivning av yrken inom äldreomsorgen, framtaget av Branschrådet för äldreomsorg i Göteborgsregionen. Se vilka uppdrag som ingår för olika titlar och hur utbildningskraven ser ut för respektive titel. På sidan kan du som arbetsgivare även få stöd i hur du planerar, implementerar och utvärderar karriärvägsmodellen.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen