Henrik Ekelund

Stora behov av ny kompetens i handeln 

Handelsbranschen är inne i en snabb omställningsperiod, med ökad e-handel och större krav på hållbarhet, samtidigt som både företag och kunder är pressade av ökade kostnader. Då behövs ny kompetens för att möta branschens behov, säger Henrik Ekelund, ordförande i Handelsbranschens kompetensråd och enhetschef för näringspolitik på Svensk Handel 

Handeln är en bransch som är van vid att ständigt anpassa sig till omvärlden, men nu sker stora förändringar på bred front. Framför allt är det tre trender som påverkar företagen, enligt Henrik Ekelund: uppgången för e-handeln, det ökade fokuset på hållbarhet och lågpristrenden. 

E-handeln låg på ungefär 17 procent av den totala handeln 2022 och beräknas gå upp till 30-40 procent till år 2030.

– De flesta har ju både e-handel och butik, det som händer i nu praktiken är att en allt större andel av försäljningen byter köpkanal. Och det får följdeffekter. Dels inom lagersidan, som växer i takt med e-handeln och där vi ser att mycket av verksamheten automatiseras. Dels inom själva e-handeln, där förändringen påverkar allt från hur vi marknadsför och visar upp varor på nätet till hur vi gör dataanalyser, säger Henrik Ekelund.  

I butikerna är en del sig likt, som vikten av gott bemötande och försäljningskunskap. Men en märkbar trend är att kunderna blir alltmer medvetna och har mer information, vilket i sin tur innebär att de som arbetar i handeln måste ha en högre produktkännedom, säger Henrik Ekelund: 

– I dag går kunderna inte in och säger att de vill köpa en tv, de har ofta sökt efter information själva och har kanske förslag på två olika modeller de är intresserade av. Kundhjälpen är på en annan nivå.  

Den tredje trenden, lågpris, är kopplad till det ekonomiska läget överlag med hög inflation, högre räntekostnader och låg kronkurs. 

– Vi i handeln får ju problem när kronan blir svag i och med att vi importerar i stort sett allt som säljs. Sen har ju arbetskraftskostnaderna ökat, inte minst på grund av högre arbetsgivaravgifter för unga. Och bara det att folk känner en oro för det ekonomiska läget gör att många håller hårdare i plånboken.  

Allt detta sammantaget betyder att handeln har ett stort behov av ny kompetens. En viktig yrkeskategori, som också är svår att rekrytera, är programmerare och dataanalytiker – kompetenser som det är stor efterfrågan på i många branscher. Men handeln rekryterar många olika kompetenser. 

– Nu letar dagligvarubutikerna efter kockar, bagare och skräddare som bidrar till hela kunderbjudandet. Du kan inte gå in i en större butik i dag utan att de har ett eget bageri och möjlighet att köpa egna färdigrätter. Det är också en del i hållbarhetsarbetet, men det kräver sin kompetens, säger Henrik Ekelund.  

Ett exempel på hur utbildningarna förändras för att bättre matcha behoven är det nya gymnasieprogrammet Försäljning och service, som mottagits väl i branschen, förklarar Henrik Ekelund. Att engagera sig i Handelsbranschens kompetensråd, där företagen kopplas ihop med utbildningsanordnare, är ett annat viktigt sätt att förbättra möjligheterna för rekrytering framöver.   

– Vi kan ju inte bli bättre än den kompetens som vi får genom de anställda. Det här är ju ett gemensamt ansvar. Företagen måste uttrycka sina behov och samtidigt måste skolorna förstå vart branschen rör sig så att eleverna ska bli så starka som möjligt på arbetsmarknaden. 

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen