Volvo Northvolt

Teknikcollege GR hjälper batterifabriken att hitta kompetens 

Den nya batterifabriken i Göteborg förväntas sysselsätta omkring 3 000 personer. Nu samarbetar Teknikcollege GR med GRvux och flera stora aktörer i och kring Göteborg för att skapa nya utbildningar, så att fordonsindustrin och närliggande branscher kan rekrytera rätt kompetens.  

När Volvo Cars Group och Northvolt i februari 2022 beslutade att – i det gemensamma bolaget Novo Energy – etablera en batterifabrik och ett forskningscentrum i Göteborg, åtog sig Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR) och Business Region Göteborg (BRG) att bidra med resurser till relevanta utbildningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar för etableringen och samtidigt möta kompetensbehovet hos andra aktörer som berörs av elektrifieringen inom transportsektorn.  

En viktig del i arbetet är samarbetet med GRvux, som är Göteborgsregionens varumärke för samverkan kring yrkesutbildning för vuxna. Utbildningarna som erbjuds via GRvux är geografiskt spridda i regionen med regionalt frisök. Det innebär att regionens invånare kan läsa alla utbildningar som erbjuds genom GRvux, oavsett var de arrangeras.  

Inom ramen för Teknikcollege GR och GRvux har det hänt mycket sedan februari 2022, till exempel har vi bidragit med nya utbildningar, kartläggning och andra samverkansinsatser. Utbildningarna och kurser behöver färgas in för framtidens nya tekniker och det görs genom samverkan med branschen, berättar Helene Stensson, processledare för Teknikcollege GR. 

Helene Stensson

Helene Stensson

Processledare, Teknikcollege

Ett arbete som genomförts, i dialog med framför allt NOVO Energy, Volvo Cars Group och AB Volvo, är att kompetensbehoven för de olika produktionsanläggningarna definierats i tolv olika typroller, inom produktion, underhåll, kvalitet och arbetsledning. 

Flera av dessa yrkesroller är också efterfrågade i andra delar av industrin, såsom plast- och kemiindustrin, livsmedelsindustrin, drivmedelsindustrin och energibranschen. Ett exempel på hur samverkan gör skillnad är GRvux utbildning till processoperatör, med start i januari. Det är en kompetens som det finns stor efterfrågan på i industrin, och där söktrycket också varit högt: 130 sökanden till 25 utbildningsplatser.  

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen