Sari Isberg, relationsförvaltare vid Stena Fastigheter.

Pilotprojekt med grupp-prao

I oktober deltog två fastighetsbolag i Göteborg i ett pilotprojekt för att få branschen att ta emot fler praoelever. Nyckeln till framgång var färdiga paket med aktiviteter och veckoplaneringar och grupp-prao, där företagen tog emot flera elever på samma gång.

De båda bolagen – Stena Fastigheter och Wallenstam AB – tog emot fyra elever vardera, från olika skolor, som fick vara ute på prao tillsammans och lära känna olika delar av företagens verksamheter.

Projektet kom till genom att Viveka Blomgren, processledare för Fastighetsbranschens kompetensråd, knöt samman de båda fastighetsbolagen, GR:s verksamhet Praktikplatsen.se och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (Fastun). Genom samarbetet fick fastighetsbolagen tillgång till GR:s färdiga koncept med förslag på aktiviteter och en veckoplanering, som är framtagna för att göra det enklare för arbetsgivare att ta emot praoelever. 

En del av relationsförvaltningen

På Stena Fastigheter har man arbetat med social hållbarhet – eller relationsförvaltning, som metoden kallas – i mer än tjugo år. Fokus ligger på trygghet, arbete, skola och fritid, med tanken att det bidrar till positiva spiraler i områdena, med familjer som trivs och väljer att stannar under lång tid. I arbetet ingår även praktik i olika former, där prao är en viktig del.

Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, är nöjd med resultatet av pilotprojektet:

Konceptet med grupp-prao har fungerat mycket bra. Vi var först ut med grupp-prao i fastighetsbranschen och alla runt om har varit väldigt nyfikna på resultatet. Det är roligt att intresset är så stort, säger Sari Isberg.

Sari Isberg poängterar hur viktigt det är att sänka trösklarna för arbetsgivare som kanske oroar sig för att det skulle vara krångligt eller tidskrävande att ta emot praoelever.

– För oss blir det mycket enklare nu i nästa omgång, när vi redan testat en gång. Genom att ge företagen ett tydligt paket med vad grupp-prao innebär och hur man ska agera så blir det enklare för fler att ta emot praoelever. Efter ungdomarnas goda insatser och all input vi har fått är vi verkligen taggade inför vecka 16 nästa år när det är en ny omgång med grupp-prao hos oss.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen