Så förbereder du en lyckad praoperiod

Jobbar du i besöksnäringen och funderar på att ta emot praoelever? I Visitas praoguide finns råd och tips som gör det enkelt för arbetsgivare att förbereda sig och planera en lyckad praoperiod.

Prao genomförs i åttonde och nionde klass, åldern då eleverna fattar beslut om val av gymnasieutbildning och framtida yrkesliv. Det betyder att prao är ett gyllene tillfälle att skapa intresse för besöksnäringen och visa allt branschen har att erbjuda. I Visitas guide ”Prao i praktiken” finns tips till arbetsgivare som funderar på att ta emot praoelever och som behöver stöd och hjälp att organisera verksamheten.  

En bra start kan vara att fundera på syftet med prao – hur kan den egna verksamheten gynnas om eleverna tycker om branschen? Vad är det viktigt att eleverna lär sig under praotiden?   

Ett annat viktigt led i förberedelserna att välja en handledare som kan verksamheten, är social och engagerad och som har möjlighet att avsätta tid så att han eller hon är tillgänglig under praoveckan. Det är också bra att stämma av med eleven och med de egna medarbetarna någon vecka innan praotiden börjar, så att alla är införstådda med vad syftet är med att ta emot praoelever och vilka arbetsuppgifter eleven kommer att få.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på för en lyckad prao i besöksnäringen i ”Prao i praktiken”!

För den som vill ha mer stöd kring scheman, aktiviteter och hur man organiserar en lyckad praovecka – ta del av tipsen i Göteborgsregionens praoguide eller kontakta Göteborgsregionens kompetensråd och Praktikplatsen.se. Vi har gott om erfarenhet av att stötta olika företag i att bygga upp väl fungerande praktikverksamheter.

Fakta om prao

  • Prao står för praktisk arbetslivsorientering

  • Den 1 juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan
  • Alla elever i årskurs 8 och 9 ska erbjudas minst 10 dagars prao på en eller flera arbetsplatser
  • Syftet är att stärka kopplingen mellan skolan och  arbetslivet och rusta eleverna inför deras studie- och yrkesval.    

     

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen