Stilleben av en enkortsdator

Fler behöver kunna välja teknikutbildningar

Trots att svensk industri behöver fler utbildade på alla nivåer föreslår Skolverket  i sina planeringsunderlag att antalet platser på Teknikprogrammet behöver minska. Det riskerar att öka kompetensbristen, skriver Teknikcollege GR:s ordförande Jannike Åhlgren tillsammans med elva andra företrädare för industribranschen i Västra Götaland i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Företrädarna för industribranschen är kritiska till att Skolverkets planeringsunderlag inte tar tillräckliga hänsyn till industrins behov. I underlagen framgår det att att antalet platser på Industritekniska programmet behöver öka i landets samtliga 21 län, både inom gymnasieskolan och inom yrkesutbildningen för vuxna (komvux). Ändå anser Skolverket att  teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet på flera platser, bland annat i Västra Götaland, är överdimensionerade. Skälet till denna bedömning är att Skolverket valt att utgå från söktrycket snarare än från  arbetsmarknadens behov, något som riskerar att spä på den existerande kompetensbristen.

”Vår bild är tydlig. Antalet platser på teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet behöver öka. Svensk industri behöver fler utbildade till industrin på alla nivåer och samtliga utbildningsvägar in mot industrin behöver stärkas. Vägen framåt blir nu viktig. Vi anser att Skolverket först och främst behöver rätta till den behovsbild som de första planeringsunderlagen visat,” skriver debattörerna.

Teknikcollege GR står bakom debattartikeln tillsammans med Borealis, IF Metall,  IKEM, Novo Energy, Nösnäsgymnasiet, Rise, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Unionen, Volvo Cars och Volvo Trucks.

Läs hela debattartikeln på gp.se!

 

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen