Gymnasieelev vid produktionsmaskin

Göteborg får utbildningscentrum för batteriteknik

Nu står det klart – Göteborg får ett nytt utbildningscentrum för batteriteknik. Den 10 januari beslutade Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad att tilldela Göteborgs Tekniska College (GTC) driftsansvaret för verksamheten.

I augusti 2023 beslutade nämnden om en genomförandeplan för centret. Att GTC har fått driftsansvaret innebär ett stort kliv framåt i arbetet – nu ska planeringen av utbildningarna påbörjas, i samarbete med berörda företag. Målet är att verksamheten ska vara i gång redan i höst, den 1 oktober 2024.

Vi är väldigt glada för det här beslutet som betyder mycket för många utbildningsanordnare och företag i Göteborgsregionen, inte minst båda Volvo-bolagens och Novo Energys satsningar på de nya batterifabrikerna i regionen. För att företagen som driver den gröna omställningen ska kunna växa och utvecklas krävs kompetent personal och det här är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege GR.

Satsningen är tänkt att pågå fram till 2030, för att stötta omställningen från fossila bränslen till el. Det nya Utbildningscentrum batteri är tänkt att använda innovativa metoder med ny teknik och skapa attraktiva lärmiljöer för såväl företagens befintligt anställda som behöver tränas för nya arbetsuppgifter inom batteriområdet men också för ungdomar i grundskolan och gymnasiet samt vuxenstuderande. Det ska bidra såväl till att unga kan utbilda sig till spännande framtidsyrken i batterisektorn som till att vuxna får möjlighet till kompetensomställning och kompetensutveckling

För Teknikcolleges utbildningsanordnare i regionen kommer det att skapas nya möjligheter för lärande inom ett helt nytt område. Det är både fantastiskt roligt och spännande – en unik satsning, säger Helene Stensson.

Göteborgsregionen är en av aktörerna som står bakom satsningen, tillsammans med Förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning och Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregionen.  

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen