Installationsbranschen

Installationsbranschens kompetensråd om regionens utbildningsutbud

Nyligen publicerades Göteborgsregionens årliga rapport om det samlade utbudet inom gymnasieskolan och yrkesvuxutbildning. I rapporten, som bl.a. fungerar som underlag vid planering och dimensionering av det framtida utbildningsutbudet, finns kommentarer från Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd som ger sin syn på resultatet ur ett näringslivsperspektiv. 

Under 2023 påbörjade 660 elever en utbildning inom el och energi. Det gör El- och energiprogrammet till det
sjunde största nationella programmet inom GR och det näst största yrkesprogrammet på gymnasiet. Men enligt SCB riskerar det på sikt att bli brist på utbildad arbetskraft inom området. Skolverket bedömer därför att andelen erbjudna platser på el- och energiprogrammet i gymnasieskolan bör öka. Det är något som också kommer tas hänsyn till i och med den ändrade skollagen, där arbetsmarknadens behov fått betydelse vid planering och dimensionering av utbildningar inom gymnasieskola och komvux.

– Det finns ett tydligt behov av ökad elkompetens och utbildningar krävs för att möta dessa behov. Det är därför glädjande för branschen att Skolverket bedömer att andelen erbjudna platser på el- och energiprogrammet i gymnasieskolan måste öka, säger Linda Åhnbrink, processledare Installationsbranschens kompetensråd

Utdrag ur Installationsbranschens kompetensråds kommentarer

”De kommande tio åren planeras stora investeringar inom Göteborgsregionen. (…) Dessa projekt, tillsammans med andra planerade investeringar, förväntas generera en omfattande efterfrågan på elektriker och VVS-montörer. Sjukhus och andra välfärdsbyggnader är installationstunga och därmed uppskattas behovet till ca. 3 000 elektriker och VVS-montörer per år.

(…) Inom industrin syns en stor investeringsvilja att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och elektrifieringssatsningar. Denna kompetens kommer att vara av stor betydelse för den gröna omställning som sker.”

Rapporten ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen” finns att läsa i sin helhet på GR:s hemsida.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen