Hallå där, Bengt Forsling!

Hallå där, Bengt Forsling! Du är ju inte bara chef för LO-distriktet Västsverige – du är också ordförande i Göteborgsregionens kompetensråd. Vilka frågor ser du som de viktigaste för kompetensrådet att driva i dagsläget?

 Det viktigaste är att vi är relevanta och ser till att matcha rätt utbildningar till de behov som finns, nu och framöver. Detta sker när vi samlas i forum som har en agenda som gör deltagandet meningsfullt för alla som är på plats.

Vad får en organisation eller ett företag ut av att engagera sig i Göteborgsregionens kompetensråd?

I Göteborgsregionens kompetensråd får man insikter och möjligheter att gemensamt påverka i viktiga frågor. När vi alla uttalar oss gemensamt, eller kontaktar myndigheter och beslutsfattare med en röst, gör det skillnad på riktigt.

…eller i något av de branschspecifika kompetensråden?

– De branschspecifika kompetensråden är arenor som samlar kunskap och kompetens, som i sin tur ger förutsättningar att rätt utbildningar startas upp och därmed kan tillgodose branschernas behov av kompetensutveckling och försörjning.

Varför är arbetet i kompetensråden prioriterat för LO?

– För LO är det viktigt att de yrkesverksamma finns med i tänket när utbildningsinnehåll och modeller tas fram. Det är en självklar del i vårt arbete mot full sysselsättning att se till att människor har den kompetens som stärker deras anställning på arbetsmarknaden. Och när företagen har anställda med rätt kompetens skapas trygga konkurrensstarka företag med trygga jobb som ger också ger mervärde för regionen. Det gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Fakta om Göteborgsregionens kompetensråd

  • Göteborgsregionens kompetensråd möts vid fysiska möten fyra gånger om året.

  • Varje möte förbereds i ett digitalt möte i arbetsutskottet.

  • Arbetsutskottet består av ordförande Bengt Forsling, LO, vice ordförande Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv och processledare Lena Hamberger, GR
Dela på LinkedIn
Rulla till toppen