Teknikcollege

Fortsatt samverkan kring kompetensförsörjningen

Nu ska samverkan kring kompetensförsörjningsfrågorna i Göteborgsregionen breddas och fördjupas. Under de kommande åren satsar regionen nya resurser på att stötta samarbetet mellan strategiskt viktiga aktörer på området – allt för att stärka den regionala tillväxten.

Göteborgsregionen har fått fortsatt förtroende att vidareutveckla arbetet med Göteborgsregionens kompetensråd i samverkan med näringslivet. Det betyder att Göteborgsregionen och dess samarbetspartners får långsiktigt goda förutsättningar att stärka samarbetet kring viktiga kompetensförsörjningsfrågor.  

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende i denna fråga. Det här ger oss möjlighet att ta några av de kreativa idéer som vi har i kompetensråden till nästa nivå, säger Johanna Redelius, enchetschef på Göteborgsregionen.  

En viktig del i arbetet kommer vara att förbättra arbetslivets möjligheter att påverka och kvalitetssäkra utbildningsutbudet, på både gymnasial och eftergymnasial nivå. De branschspecifika kompetensråden kommer bland annat ha en nyckelroll i arbetet med gymnasieutbudet och samordningen av yrkesvux.  

GR processleder samverkan

Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd är en samverkansform mellan utbildning, bransch, företag och arbetsmarknadens parter där GR har ett regionalt uppdrag att processleda dessa träffar och nätverk för att skapa ett mervärde för såväl kommunerna, utbildningarna som branscherna i regionen. 

Under hösten har även en avsiktsförklaring tagits fram mellan VGR och GR som förstärker samverkan inom hela VGR kring de branschspecifika kompetensråden, de 14 strategiska aktörerna inom det övergripande kompetensrådet.  

– Nu växlar vi upp arbetet på många olika nivåer. Syftet i slutänden är att stärka den regionala tillväxten – men för att nå dit krävs en väl fungerande samverkan, säger Johanna Redelius.  

Läs mer om arbetet på kompetensrad.se 

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen