Teknikcollege

Teknikcollege GR återcertifierat

Nu växlar Göteborgsregionen upp arbetet med att förbättra industrins kompetensförsörjning. I mars fattades beslut om att återcertifiera Teknikcollege GR för åren 2022–2026

11 certifierade utbildningsanordnare

I Teknikcollege GR finns 11 certifierade utbildningsanordnare; både gymnasieskolor och yrkeshögskoleutbildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställningsbarhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Teknikcollege GR är en väletablerad och välfungerande samverkansplattform inom teknik och industri och detta är den tredje återcertifieringen  sedan första certifieringen 2008. Sedan start har Göteborgsregionens utbildningschefer och politiker valt att samverka tillsammans och med näringslivet inom teknik och industri för att säkra dess kompetensförsörjning inom delregionen.   

Det är tydligt att vikten av en regional processledare som håller i och håller ihop och håller ut i detta arbete är betydande. Detta möjliggör samverkan och förflyttningar och gör att arbetet underlättas för samtliga parter och aktörer. Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege GR har arbetat i sex år med Teknikcollege:  

–  Det är en fantastisk plattform som kan åstadkomma väldigt mycket om man får rätt förutsättningar. I Göteborgsregionen finns det en rad olika faktorer som skapar detta; politisk vilja och långsiktighet, engagerade utbildningsanordnare och ett arbetsliv som är villiga att satsa. Det finns många saker att jobba vidare på, men mycket finns på plats genom den struktur som är uppbyggd genom samverkan. Vårt arbetsutskott med Jannike Åhlgren, RISE som regional ordförande är också en viktig del där alla är väldigt hängivna och vill samverka för industrins bästa. 

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen