gen z

Så kan du attrahera Gen Z

Linda Åhnbrink

Linda Åhnbrink

Processledare, Installationsbranschen

Generation Z, den första helt digitala och globala människan. Födda mellan år 1997-2015. De första från generationen har kommit ut i arbetslivet, och vi har många fler att vänta. 

Behöver vi lägga lite extra tid och förståelse kring vad som attraherar Gen Z och hur arbetslivet behöver möta upp och leda dem? Jo, det är nog klokt. Det är nya tider, och nya tider utvecklar nya personligheter, värderingar, attityder och även arbetsattityder.  vem är mitt arbete till för, undrar Gen Z? Är det för dig som arbetsgivare eller för mig som arbetstagare – kan det vara för oss båda? Och om det är för oss båda, hur visar du mig det?  Får min personliga utveckling vara lika viktig för företaget som företagets utveckling? Om inte, kan vi inte kombinera dessa två? Dra vinster och väcka mitt engagemang?  

Det är helt klart tydligt, utifrån rapporter och undersökningar, att Gen Z vill utvecklas, känna sig fullt involverad och delaktig. De goda idéerna ska tas om hand om, likaså de mindre bra idéerna och viktigast av allt är att inte få Gen Z att känna sig dålig av att hen har delat med sig av en idé. Så därför gäller det nu för alla arbetsplatser att bygga psykologisk trygghet. På riktigt.

Det gäller också att kunna prata om verksamhetens mål och hur de dockar in med individuella personliga mål. På riktigt. Ni vet det som så snyggt kan kallas att vara aligned inom olika områden i arbetslivet. Målen behöver vara aligned, alltså justerade mellan den som leder arbete och den som realiserar. Vi behöver vara partners i detta, arbetsgivaren och Gen Z. 

Balans mellan privatliv och arbetsliv

Gen Z:s känner också en oro över att bli utnyttjade i arbetslivet, att de ska få dåliga chefer, bli utbrända. Så även här händer det nu, arbetet med work-life balance behöver ske på riktigt. Men då ingår det också hur arbetsgivare arbetar med den mentala hälsan i det dagliga arbetet. För det är hjärnvilan och inte bara kroppsvilan som måste till. Det fanns en tid när det stora fokuset låg på hur axlarna skulle få vila från sittande framför dator eller efter en installation på hög höjd. Men den digitala generationen behöver hjälp och strategier för att vila hjärnan. Så planera för nästa Mental Health Day på jobbet! Kanske genom att göra något så enkelt som att umgås utan skärmar, och ha kul. Bygga gemenskap och relationer utifrån vilka vi är som människor, inte bara som anställda.   

Denna krönikan berör tre viktiga områden för att attrahera Gen Z, tycker ni om innehållet så kan den komma fler. För det finns fler saker att tänka på och göra för att locka, attrahera och behålla morgondagens Gen Z stjärnor.

Actions att ta till

  • Gör generationen delaktig och involverad genom att lyssna och ge återkoppling
  • Tillåt misstag och påpeka det som lärande
  • Bygg unika trygga relationer mellan ledare och medarbetare – Individualisera – möt varje unika individs drömmar och mål
  • Ge verktyg och kunskap om mental hälsa, visa att det är viktigt.
  • Ha kul på jobbet, bygg gemenskap, glädje och värme

Och sista tipset, mitt helt personliga. Du som är senior, kamma dig och måla framtiden i ljusa färger – Skapa framtidstro!

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen