Handslaget

Fastighetsbranschen i Göteborg satsar på återbruk

Återbruk och cirkulärt byggande är viktiga pusselbitar i bygg- och fastighetsbolagens arbete för att minska sina klimatavtryck. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg, (BRG) – deltagare i Göteborgsregionens kompetensråd – samlat branschen i initiativet Handslaget för att skala upp återbruksmarknaden. 

Handslaget för cirkulärt byggande är en överenskommelse mellan omkring 50 bygg- och fastighetsbolag i regionen. Processen inleddes våren 2022 med en gemensam avsiktsförklaring, som innebär att bolagen bland annat åtagit sig att tillgängliggöra material, kompetensutveckla och efterfråga cirkulära lösningar. Susan Runsten, processledare på BRG med ansvar för hållbar stadsutveckling, berättar:  

– Göteborgsregionen har fått fortsatt förtroende att vidareutveckla arbetet med Göteborgsregionens kompetensråd i samverkan med näringslivet. Det betyder att Göteborgsregionen och dess samarbetspartners får långsiktigt goda förutsättningar att stärka samarbetet kring viktiga kompetensförsörjningsfrågor.  

Förhoppningen är att Handslaget, genom att involvera många fastighetsägare på en gång, kan skynda på utvecklingen mot fler cirkulära lösningar och produkter.

Fastighetsägarna engagerar sig i de här frågorna för att få ner klimatavtrycket – att riva och bygga nytt har en väldigt stor påverkan på klimatet. Och vi tar ett brett grepp, återbruk och cirkularitet handlar inte bara om att man exempelvis återanvänder en dörr, det kan också vara andra typer av lösningar som att man hyr ut material, säger Susan Runsten.

BRG:s roll är bland annat att stimulera lärandet och sprida goda exempel från företagen som redan har hittat smarta lösningar och kan hjälpa andra med att sådant som att inventera, lagerhålla eller uppgradera produkter. En annan viktig del i Handslaget är att uppmuntra kompetensutveckling. Företagen behöver ny kunskap i allt från hur man ställer krav i upphandlingar till hur material kan demonteras, lagerhållas och monteras upp igen.

– Vi kan också se att det uppstår nya typer av jobb i ett cirkulärt byggande. Vi har tidigare gjort en potentialstudie för återbruksmarknaden  i Göteborgsregionen som visar att det finns potential för en stor mängd återbruksrelaterade tjänster. Det är ju något som vi på BRG vill vara med och främja, så att vi tar vara på möjligheterna i branschen.

Klimatarbetet driver kompetensutveckling

Initiativet har satt ljuset på hur viktigt det är att se över kompetensfrågorna för att stärka klimatarbetet, så att fastighetsbranschen står väl rustad även i framtiden.

– Vi ser att det finns ett stort engagemang i de här frågorna bland deltagarna i kompetensrådet och i hela Göteborgsregionen, säger Viveka Blomgren, processledare för Fastighetsbranschens kompetensråd. Grön omställning ligger som ett raster i vår samverkan och vi tittar på hur vi kan samarbeta för att rätt kompetens och kunskap finns hos företagen så att grön omställning kan drivas.

– Här har vi även tät dialog med GRvux för att skapa utbildningar utifrån behov och kompetenser som behövs i omställningen, avslutar Viveka Blomgren.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen