Uteservering Göteborg

Vilka jobbar i besöksnäringen?

Företag i besöksnäringen är bra på att anställa unga och personer med utländsk bakgrund det är välkänt. Men hur skiljer besöksnäringen sig från andra delar av arbetsmarknaden? Svaren finns i en färsk serie med rapporter som Tillväxtverket låtit Sweco göra, där arbetskraften i besöksnäringen analyseras i detalj.

De som jobbar i besöksnäringen skiljer sig på många sätt från de genomsnittliga anställda i Sverige. Jämfört med de som är anställda i övriga tjänstesektorn och i näringslivet är det fler i besöksnäringen som är kvinnor och fler som är unga.  

Nästan var tredje, 30 procent, av de sysselsatta i besöksnäringen har utländsk bakgrund, i restaurangbranschen är andelen över hälften. För många är besöksnäringen en transitbransch, där man arbetar under en kortare period i livet, till exempel medan man utbildar sig inom ett annat yrke. Det gör att omsättningen är hög inom branschen. Sedan är näringen mycket känslig för konjunkturer och inte minst pandemier, vilket har bidragit till att det i dag är för få som känner att de ser en karriär i branschen.  

Vi vill in fler i branschen som ser en längre karriär där. Det är en fantastisk bransch med stor variation och många olika karriärer att ta sikte på. Jag skulle nog säga att miljöerna är unikt härliga, säger Lena Hamberger, processledare för Besöksnäringens kompetensråd 

I besöksnäringen finns det goda chanser att arbeta deltid och exempelvis kombinera jobb med studier. Rörligheten är stor och det finns också goda möjligheter att exempelvis arbeta utomlands under kortare eller längre perioder. Flexibiliteten innebär en styrka, men också utmaningar för företagen.  

– Besöksnäringens kompetensråd arbetar mycket med frågor som rör attraktivitet, hur företagen inte bara ska attrahera utan också kompetensutveckla och behålla personalen. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom besöksnäringen, få nya roller och större ansvar, och vi verkar för att fler ska upptäcka det vilken kreativ och givande bransch det är att verka inom, säger Lena Hamberger. 

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen